ކ. މާލެ
|
12 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޯމަ 05:09
ބަޔާންގެ ކޯޗު ތޯމަސް ޓުޗެލް އަދި ތޯމަސް މުލާ
ބަޔާންގެ ކޯޗު ތޯމަސް ޓުޗެލް އަދި ތޯމަސް މުލާ
ރޮއިޓާސް
ބަޔާން މިއުނިކް
ޓުޗެލްގެ ދިފާއުގައި ނިކުތީ މުލާ!
 
މުލާ ބުނީ، އަބަދު ކޯޗުގެ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު އޮވެގެން ނުވާނެ ކަމަށް

ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން މިއުނިކަށް އިރުޝާދު ދެމުން އަންނަ ތޯމަސް ޓުޗެލްގެ ދިފާއުގައި، ތޯމަސް މުލާ ވާހަކަ ދައްކައިފި އެވެ.

ޖަރުމަނު ލީގުގައި ބަޔާ ލެވަކޫސަނާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ބަލިވެ، ބަޔާން ވަނީ ލީގު ރޭހުގައި ފަހަތަށް ސޮއްސާލައިފަ އެވެ. އެއާއެކު، ބަޔާންގެ ކޯޗު ޓުޗެލް އަށް އަށް ވަނީ ފާޑު ކިޔުންތައް އަމާޒުވެފަ އެވެ. އަދި ކުލަބުގެ އިސްވެރިންގެ ޕްރެޝަރު ބޮޑުވެ، ޓުޗެލް އިތުރަށް ހޫނު ފެނަށް ވެއްޓިފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފަ އެވެ.

ގިނަ ބަޔަކު ޓުޗެލް އަށް ފާޑު ކިޔަމުން ދަނިކޮށް، ބަޔާންގައި ހުރި އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު އެއް ކުޅުންތެރިޔާ މުލާ ވަނީ، ޓުޗެލްގެ ދިފާއުގައި ވާހަކަ ދައްކައިފަ އެވެ. އެގޮތުން މުލާ ބުނީ، އަބަދު ކޯޗުގެ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު އޮވެގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ. ބައެއ ޙާލަތްތަކުގައި ޓީމުގައި ތިބި ކުޅުންތެރިންގެ ވާހަކަ ދައްކަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ޓީމެއްގެ ކުޅުމާއި، އެހެނިހެން ކަންކަން ބިނާވެފައި އޮންނަނީ ހަމައެކަނި ކޯޗަށް ނޫންކަން ފާހަގަކޮށް އޭނާ ބުނީ، ކުޅުންތެރިންނަކީ ވެސް ޓީމުގެ ކަންކަމުގައި ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭ ބައެއް ކަމަށެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން މުލާ ބުނީ، ބަޔާންގައި ތިބި ގިނަ ކުޅުންތެރިންނަކީ ތަޖުރިބާ ހުރި ކުޅުންތެރިން ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި ވެސް އެ ކުޅުންތެރިންނަކީ ތަޖުރިބާ ހުރި ކުޅުންތެރިން ކަަމަށާއި، އެއީ މަތީ ފަންތީގައި ހިމެނޭނެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އެހެންކަމުން، ކުޅުންތެރިން ވެސް ބަޔާންގެ ގޭމު މައްޗަށް ޖައްސާލަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، އެކަން ކުރެވޭނީ ކުޅުންތެރިން ވެސް ހިތްވަރެއް ލައިގެން ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ބަޔާން އަކީ ޖަރުމަނު ލީގުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަނުންނެވެ. ލެވަކޫސަން އަތުން ވީ ބައްޔަކީ، މި ސީޒަންގެ ޖަރުމަނު ލީގުގައި ބަޔާންގެ ތިން ވަނަ ބައްޔެވެ. ދެ ޓީމު ވެސް އެއް އަދަދަކަށް މެޗު ކުޅެފައިވާއިރު، ދެ ޓީމުގެ ދެމެދުގައި މިހާރު ފަސް ޕޮއިންޓުގެ ފަރަގު އެބަ އޮތެވެ. ލެވަކޫސަން އަކީ މި ސީޒަންގައި އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާ ނެރެމުން އަންނަ އެއް ޓީމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް