ކ. މާލެ
|
11 ފެބްރުއަރީ 2024 | އާދީއްތަ 14:56
ޣައްޒާގެ ރޮކެޓް ހަމަލާއެއްގައި ހަލާކުވެފައިވާ އދ.ގެ ވެހިކަލެއް
ޣައްޒާގެ ރޮކެޓް ހަމަލާއެއްގައި ހަލާކުވެފައިވާ އދ.ގެ ވެހިކަލެއް
ރޮއިޓާސް
ރަފަހްއަށް ހަމަލާދޭން ތައްޔާރުވުން
ތޮއްޖެހިފައިވާ ރަފަޙްއަށް ހަމަލާދީފިނަމަ ކާރިސާއެއް ކުރިމަތިވެދާނެކަމުގެ އިންޒާރު ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުން ދެއްވައިފި
 
ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން މިސްރަށް ވެއްދުމަކީ އިސްރާއީލުގެ އެންމެ ފަހުގެ ގޭމް

ޣައްޒާގެ ދެކުނުގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ރަފަޙްއަށް ހަމަލާދީފިނަމަ، އެކަމުގެ ނުރައްކާ ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އިސްރާއީލުގެ އަވަށްޓެރި ންނާއި ދުނިޔޭގެ މުހިންމު އެހެނިހެން ލީޑަރުން ދެއްވައިފިއެވެ.

އިސްރާއީލުން މީގެ ކުރިން ވަނީ ޣައްޒާގެ 2.3 މިލިއަން މީހުންގެ ތެރެއިން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މިސްރުގެ ބޯޑަރު ސިޓީއަށް ހުސްކުރުމަށް އަންގާފައެވެ.

ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން މިސްރަށް ވެއްދުމަކީ އިސްރާއީލުގެ އެންމެ ފަހުގެ ގޭމް ކަމަށް ބުނެ ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ކަންބޮޑުވުން ތައް ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ.

މިސްރުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ސަމޭހް ޝޫކްރީ ވިދާޅުވީ ރަފަޙްއަށް އިސްރާއީލުން އެއްގަމު މަގުން ހަމަލާދީފިނަމަ އެކަމުގެ ނުރައްކާތެރި ނަތީޖާއެއް ނުކުންނާނެ ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ އިސްރާއީލުގެ އަމާޒަކީ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން އެމީހުންގެ ބިމުން ބޭރުކުރުން ކަމަށާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި ހަތަރު އަހަރުވީ ސުލްހައިގެ މުއާހަދާއަށް ނުރައްކާވާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު މިސްރުން ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

"ވަރަށް ސީރިއަސް ނަތީޖާއެއް ނުކުންނާނެ" ކަމުގެ އިންޒާރު ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިންވސް ދީފައިވާއިރު، ނަތަންޔާހޫ އާއި އެމެރިކާއާ ދެމެދު ނުތަނަވަސްކަން ވެސް ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އެމެރިކާގެ އޮފިޝަލުން ބުނަމުން ދަނީ އެއްވެސް އާންމުންނަށް ރޭވުމެއް ނެތި ރަފަޙްގެ އާންމުންނަށް ހަމަލާއެއް ދިނުމުން ކާރިސާއަކަށް މަގުފަހިވާނެ ކަމަށެވެ.

ޖަރުމަނުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އެނަލީނާ ބެއަރބޮކް އެކްސްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުން ވިއްސި ވިހާލި ކޮށްލެވިގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވި ނަމަވެސް ނަތަންޔާހޫ ވަނީ ރަފަޙްއަށް އަރައިގަތުމުގެ ރޭވުންތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އިސްރާއީލުގެ ހަރުކަށި ލީޑަރު ވަނީ ހަމަލާއެއް ދިނުމުގެ ކުރިން އެތައް ލައްކަ ބަޔަކު އެތަނުން ބޭލުމަށް ރޭވުމަށް އޭނާގެ އަސްކަރިއްޔާއަށް އަންގާފައިވާކަން ހާމަކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް އެކަމުގެ ތަފްސީލެއް އަދި ޓައިމްލައިނެއް ވެސް ނުދެއެވެ.

އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިސްރާއީލްގެ ފައުޖުތަކުން ޣައްޒާއަށް ހަމަލާދޭން ފަށައިފައިވާއިރު، ހިޒްބުالله އިން ވެސް ދަނީ  ކޮންމެ ދުވަހަކުހެން ކަހަލަ ގޮތަކަށް އިސްރާއީލާ ދެކޮޅަށް ބަޑީގެ ހަމަލާތައް ބަދަލުކުރަމުންނެވެ.

އިސްރާއީލްގެ ހަމަލާތަކުގައި ޣައްޒާއިން މިހާތަނަށްވަނީ 28،000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޝަހީދުކޮށްފައެވެ. އަދި ލައްކައެއްހައި މީހުން ޒަޚަމްވެފައިވާކަމަށް ބެލެވޭއިރު، 65 ހާސްމީހުން ވަނީ ގެދޮރު ގެއްލިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
25%
0%
50%
0%
0%
25%
ކޮމެންޓް