ކ. މާލެ
|
11 ފެބްރުއަރީ 2024 | އާދީއްތަ 14:39
އިސްރާއީލްގެ ހަމަލާގައި ހަމާސްގެ އޮފިޝަލްގެ ކާރުވަނީ އެއްކޮށް އަނދާފައި
އިސްރާއީލްގެ ހަމަލާގައި ހަމާސްގެ އޮފިޝަލްގެ ކާރުވަނީ އެއްކޮށް އަނދާފައި
ރޮއިޓާސް
އިސްރާއީލްގެ ހަމަލާއެއް ހަމާސްގެ އޮފިޝަލަކަށް
ލުބުނާނުގައި އިސްރާއީލުން ދިން ޑްރޯން ހަމަލާއަކުން ހަމާސްގެ އޮފިޝަލަކު ސަލާމަތްވެއްޖެ
 
މި ޑްރޯން ހަމަލާ ދީފައިވަނީ ލުބުނާނުގެ ވެރިރަށް ބެއިރޫތާއި 35 ކިލޯމީޓަރު (22 މޭލު) ދުރުގައި އޮތް ކާރަކަށް

ލުބުނާނުގައި އިސްރާއީލުން ދިން ޑްރޯން ހަމަލާއަކުން ހަމާސްގެ އޮފިޝަލަކު ސަލާމަތްވެއްޖެއެވެ.

ލުބުނާނުގެ ވެރިރަށް ބެއިރޫތާއި 35 ކިލޯމީޓަރު (22 މޭލު) ދުރުގައި އޮތް ކާރަކަށް އަމާޒުކޮށް އިޒްރޭލުން ދިން ޑްރޯން ހަމަލާއެއްގައި ދެ މީހަކު މަރުވި ނަމަވެސް ހަމަލާގެ އަމާޒަކަށް ވީ ހަމާސްގެ އޮފިޝަލަކު ސަލާމަތްވި ކަމަށް ސަލާމަތީ މަސްދަރުތަކުން އަލްޖަޒީރާއަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

އިސްރާއީލުގެ ޑްރޯނަކުން ފޮނުވާލި ދެ މިސައިލް ހޮނިހިރު ދުވަހު އައްސޭރިފަށުގެ އަވަށެއް ކަމަށްވާ ޖަދްރާގައި ހަމާސްގެ އޮފިޝަލެއްގެ ވެހިކަލަށް އަރައި، އެސަރަޙައްދުގައި ތިބި ޢާޢްމުންގެ ދެމީހަކު އެ ހަމަލާގައި މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އަލްޖަޒީރާގެ ޒީނާ ޚުދްރް ބެއިރޫތުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

ލުބުނާނުގެ ސިވިލް ޑިފެންސްގެ އޮފިޝަލަކު އޭއެފްޕީ ނިއުސް އެޖެންސީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ މަރުވި ދެ މީހުންނަކީ އާންމުން ކަމަށެވެ.

މި ހަމަލާގައި ހަމަލާ އަމާޒުވި ހަމާސްގެ އޮފިޝަލަކީ މިދިޔަ މަހު އިސްރާއީލުން ބެއިރޫތުގެ އަވަށަކަށް ދިން ހަމަލާއެއްގައި ޝަހީދުވި ހަމާސްގެ ޑެޕިއުޓީ ޗީފް ސާލިހް އަލް އަރޫރީއާ ވަރަށް ގާތް ބޭފުޅެއް ކަމަށް ސަލާމަތީ މަސްދަރަކުން ބުނެއެވެ.

ޓައިމްސް އޮފް އިޒްރޭލް ޑެއިލީގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ހަމަލާ ދިން މީހަކީ ބަސެލް ސަލާހް ކަމަށްވާއިރު، އޭނާ އަކީ ޣައްޒާ އާއި ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި ހަމާސް އަށް ރެކްރޫޓްކުރާ މީހެކެވެވެ.

މި ހަމަލާއަކީ އިސްރާއީލާ އެކު އޮންނަ ބޯޑަރު ސަރަހައްދުން ބޭރުން ލުބްނާނަށް މި ހަފުތާގައި ދިން ދެވަނަ ހަމަލާއެވެ.

މިއީ އިސްރާއީލުގެ ބޯޑަރާ ގާތްގަނޑަކަށް 60 ކިލޯމީޓަރު [37 މޭލު] ދުރުގައި އޮންނަ ލުބުނާނުގެ އެތެރޭގައި، އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާ އިން ޣައްޒާއާ ދެކޮޅަށް ފެށި ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން، ލުބުނާނުގެ ޖަމާއަތެއް ކަމަށްވާ ހިޒްބުاللهއާ ހަމަލާ ބަދަލުކުރަމުން އަންނަ ހަނގުރާމައިގެ މައިދާނުގެ ބޭރުގައި ދިން ދެވަނަ ހަމަލާ
ޚުދްރު

އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިސްރާއީލްގެ ފައުޖުތަކުން ޣައްޒާއަށް ހަމަލާދޭން ފަށައިފައިވާއިރު، ހިޒްބުالله އިން ވެސް ދަނީ  ކޮންމެ ދުވަހަކުހެން ކަހަލަ ގޮތަކަށް އިސްރާއީލާ ދެކޮޅަށް ބަޑީގެ ހަމަލާތައް ބަދަލުކުރަމުންނެވެ.

އިސްރާއީލްގެ ހަމަލާތަކުގައި ޣައްޒާއިން މިހާތަނަށްވަނީ 28،000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޝަހީދުކޮށްފައެވެ. އަދި ލައްކައެއްހައި މީހުން ޒަޚަމްވެފައިވާކަމަށް ބެލެވޭއިރު، 65 ހާސްމީހުން ވަނީ ގެދޮރު ގެއްލިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް