ކ. މާލެ
|
10 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޮނިހިރު 05:18
އެސްޓިއޯ ކާޑު ގުދަނުން ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ޑެލިވަރީ ކުރުމުގައި
އެސްޓިއޯ ކާޑު ގުދަނުން ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ޑެލިވަރީ ކުރުމުގައި
ރާއްޖެއެމްވީ
މާލޭގެ ގޭބިސީތަކަށް ކާޑު ބެހުން
ރަޖިސްޓަރީ ނުކޮށް ކާޑު ލިބޭނެ ގޮތް ސަރުކާރުން ހަދަނީ
 
ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު ވަނީ ރަމަޟާން މަހު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ގޭބިސީއަކަށް 10 ކިލޯގެ މަގުން ހަނޑުލާއި ފުށް ދެއްވާނެ ކަމަށް ވައުދުވެވަޑައިގަންނަވާފައި

ރަމަޟާން މަހަށް ކޮންމެ ގޭބިސީއަކަށް ހަނޑުލާއި ފުށް ބަހަން ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާއިރު, އެކަމަށް ރަޖިސްޓްރީވާންޖެހޭތީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން އާންމުން ފާޅުކުރަމުން ގެންދިޔުމުން ރަޖިސްޓްރީ ނުވިޔަސް އެތަކެތި ލިބޭނެ ގޮތް ހައްދަވައިދެއްވާނެ ކަމަށް ލޯކަލް ގަވަމެންޓް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރަމަޟާން މަހަށް ކޮންމެ ގެއަކަށް ހަނޑުލާއި ފުށް ބެހުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ވައުދުފުޅެކެވެ. އެއާ އެއްގޮތަށް މާލޭ ސަރަހައްދުން އެތަކެތި ބޭނުންވާ ގޭބިސީތަކުން ރަޖިސްޓްރީވާން އަންނަ ހަފްތާގައި ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެއާއެކު ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ރަޖިސްޓްރީވާން ޖެހޭތީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ރަޖިސްޓްރީ ނުވެ އެ ތަކެތި މާލޭ ސަރަހައްދުގެ ގޭބިސީތަކަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަވާނެ ކަމަށެވެ.

ޗައިނާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވައިލެއްވުމަށްފަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު ވަނީ ރަމަޟާން މަހު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ގޭބިސީއަކަށް 10 ކިލޯގެ މަގުން ހަނޑުލާއި ފުށް ދެއްވާނެ ކަމަށް ވައުދުވެވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް