ކ. މާލެ
|
9 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހުކުރު 15:20
ފަލަތީނުގެ ޣައްޒާގައި ޝަހީދުކޮށްލެވިފައިވާ ބައެއްގެ ހަށިތައް
ފަލަތީނުގެ ޣައްޒާގައި ޝަހީދުކޮށްލެވިފައިވާ ބައެއްގެ ހަށިތައް
ރޮއިޓާސް
ޣައްޒާ ހަނގުރާމަ
އިސްރާއީލްގެ ހަމަލާތަކުގައި ޣައްޒާގައި ޝަހީދުވި މީހުންގެ ޢަދަދު 27،947 އަށް އަރައިފި
 
ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމާ ބެހޭ އައު މަޝްވަރާ ތަކަކަށް ދިޔުމަށް ދެފަރާތުން ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނޭ

ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ޣައްޒާގައި ފަލަސްތީނުގެ 107 މީހުން ޝަހީދުވެ، އިސްރާއީލްގެ ހަމަލާތަކުގައި ފަލަސްތީނުން ޝަހީދުވި މީހުންގެ ޖުމުލަ އަދަދު 27،947 އަށް އަރައިފިއެވެ.

ޣައްޒާގެ ޞިއްޙަތާބެހޭ ވުޒާރާއިން ބުނީ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިސްރާއީލުގެ ހަމަލާތަކުގައި މިހާތަނަށް ފަލަސްތީނުގެ 27،947 މީހުން ޝަހީދުވެ 67،459 މީހުން ޒަޚަމްވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ ވުޒާރާއިން ޢާއްމު ކުރި ހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައިވެސް ފަލަސްޠީނުގެ 107 މީހުން ޝަހީދުވެ، 142 މީހުން ވަނީ ޒަޚަމް ކޮށްލައިފައެވެ.

"އިސްރާއީލުން ޣައްޒާގައި އާއިލާތަކާ ދެކޮޅަށް 13 ސަރަޙައްދެއްގައި ގަތުލުއާންމު ހިންގާފައިވާޢިރު، ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 107 މީހުން ޝަހީދުވެ 142 މީހުން ޒަޚަމްވި،"
އެ މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ސަލާމަތްކުރާ މީހުންނަށް އެމީހުންނާ ހަމައަށް ނުދެވުމުގެ ސަބަބުން އަދިވެސް އެތައް ބަޔަކު ތިބީ މަގުމަތީގައި ކުނިތަކެއްގެ ދަށުގައި ތާށިވެފައި ކަމަށްވެސް އެ ބަޔާނުގައި ވެއެވެ.

ބައިނަލްއަގުވާމީ ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސްގެ ވަގުތީ ހުކުމަށް ކިޔަމަން ވުމެއްނެތި އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއަށް ދެމުން ގެންދާ ހަމަލާތަކުގެ ތެރޭގައި އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ހަތްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ފަލަސްތީނުގެ 27،947 މީހުން ޝަހީދުވެފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ގިނައީ އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިން ކަމަށާއި 67،459 މީހުން ޒަޚަމްވެފައިވާ ކަމަށް ފަލަސްތީނުގެ ސިއްހީ އިދާރާތަކުން ބުނެއެވެ.

އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއަށް ހަމަލާދީފައިވަނީ ހަމާސް ޖަމާއަތުން ބޯޑަރު ހުރަސްކޮށް ދިން ހަމަލާއެއްގައި ގާތްގަނޑަކަށް 1200 އެއްހާ މީހުން އިސްރާއީލުން މަރުވުމާގުޅިގެން ކަމަށް ތެލް އަވީވް އިން ބުނެއެވެ.

އިސްރާއީލުން ދިން ޙަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ޣައްޒާގެ އާބާދީގެ 85 އިންސައްތަ މީހުން ކާބޯތަކެއްޗާއި ސާފު ފެނާއި ބޭހުގެ ދަތިކަން ބޮޑުވެ އެތެރޭގެ ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާއިރު، ޣައްޒާ ގެ އުމްރާނީ ވަސީލަތްތަކުގެ 60 އިންސައްތަ ހަލާކުވެ ނުވަތަ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރުވެފައިވާކަމަށް އދއިން ބުނެއެވެ.

ފަލަސްޠީނުގެ ޣައްޒާގެ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ޔަހޫދީ އިސްތިޢުމާރީ ފައުޖުން ހިންގަމުންދާ ލާއިންސާނީ ޢުދުވާންތައް ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް އދ. އާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ވަކާލަތު ކުރާ ޖަމިއްޔާ ތަކުންނާއި، ގައުމުތަކުން ގޮވާލަމުން ދާއިރު، ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތަކުގެ އިތުރު ބުރެއް ފެށުމަށް ތައްޔާރު ވަމުންދާކަމަށް ބައެއް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ޣައްޒާގައި ވެރިކަން ކުރާ ޙަމާސް ޖަމާޢަތާއި ޔަހޫދީންނާ ދެމެދު ސުލްޙަ ކުރުވަން މިޞްރާއި ޤަޠަރުން އިސްނަގައިގެން އެމެރިކާއާ ގުޅިގެން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެ މަޝްވަރާތަކުގެ ކަންކަން ވިލަރެސް ކުރެއްވުމަށް އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އެންތަނީ ބްލިންކަން ވެސް ވަނީ މެދުއިރުމައްޗަށް ވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

ބްލިންކަން ވިދާޅުވި ޙަމާސްގެ މުޖާހިދުންނާއި ޔަހޫދީންނާ ދެމެދު ސުލްޙަ ޤާއިމުކޮށް ޔަހޫދީންގެ ލާއިންސާނީ ޢުދުވާންތަކަށް ނިމުމެއް ގެނެވޭނެ ކަމާ މެދު އުންމީދު ފަނޑުނުވާ ކަމުގައެވެ.

އެމެރިކާއާއި ޤަޠަރާއި މިޞްރުން ގުޅިގެން މަޝްވަރާތަކުގެ އައު ބުރެއް ބޭއްވުމަށް މިހާރު ދަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. މިޞްރުގެ ވެރިރަށް ޤާހިރާގައި ބާއްވާ މަޝްވަރާތަކުގައި ޙަމާސް ޖަމާޢަތުގެ އިސްވެރިއެއް ކަމުގައިވާ ޙަލީލް އަލް-ޙައްޔާ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް