ކ. މާލެ
|
8 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 16:50
ވިކްޓަރީއާއި ކުޑަހެންވޭރު މިއަދު ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ވިކްޓަރީއާއި ކުޑަހެންވޭރު މިއަދު ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފޭސްބުކް
ދެވަނަ ޑިވިޝަން
10 މިނިޓް ކުޅެން ކުޑަހެންވޭރު ބޭނުމެއްނުވި، މެޗު ވިކްޓަރީއަށް
 
އެފްއޭއެމުން ނިންމީ މާދަމާ ފަހު 10 މިނިޓް ކުޅެން

ސަޕޯޓަރުން އަރައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގައި ހުއްޓުވާލި މެޗުގެ ފަހު 10 މިނިޓް ކުޅެން ކުޑަހެންވޭރުން ބޭނުންނުވުމުން, އެ މެޗުން ވިކްޓަރީ މޮޅުވީ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ނިންމައިފިއެވެ.

މި މެޗު ހުއްޓާލީ 81 ވަނަ މިނިޓްގައެވެ. އޭރު 3-1ން ލީޑްކުރަމުންދިޔައީ ވިކްޓަރީއެވެ.

އެފްއޭއެމުގެ ޑެޕިއުޓީ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ އަބްދުﷲ ޝިބާއު މިއަދު މީޑިއާއަށް ހިއްސާކުރެވި މައުލޫމާތުގައި ވިދާޅުވީ، އިއްޔެ އިރުއޮއްސި އަނދިރިވިއިރު ވެސް އަލުން ނުފެށުނު މެޗުގެ ބާކީ ވަގުތުކޮޅު ނުކުޅެ މެޗު ނިންމާލަން ކުޑަހެންވޭރުން އެފްއޭއެމަށް ސިޓީ ފޮނުވާފައި ވާކަމަށެވެ.

މިހެންވެ އެފްއޭއެމުން މާދަމާ އެ މެޗުގެ ފަހު 10 މިނިޓް ކުޅެން ހަމަޖެއްސި ނަމަވެސް އެ ނިންމުން ބަދަލުކުރީ ކަމަށެވެ.

މި ނިންމުމާއެކު ދެވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ވާދަކުރާނީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ، އަދި އެންމެ ކާމިޔާބު ދެ ޓީމު ކަމަށްވާ ވިކްޓަރީއާއި ނިއުރޭޑިއަންޓެވެ. މި މެޗުން މޮޅުވާ ޓީމެއް މި އަހަރު ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި ކުޅުމަށް ޕްރޮމޯޓްވާނެއެވެ.  

އިއްޔެގެ މެޗު ހުއްޓާލީ ވިކްޓަރީގެ ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިއަކާއި ކުޑަހެންވޭރުގެ ކުޅުންތެރިއެއްގެ މެދުގައި ހިނގި ދެ ބަސްވުމަކާއެކު ސަޕޯޓަރުން ދަނޑަށް އަރައިގަތުމުންނެވެ. ވިކްޓަރީގެ ކޯޗު ސޮބާހް މުހައްމަދާއި ފޯވަޑް އެނަޓޯލީއަށް އަނިޔާވި މި ހަމަނުޖެހުމަށްފަހު މެޗު އަލުން ނުފެށުނީ އެނަޓޯލީއަށް ރަތްކާޑު ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް ކުޑަހެންވޭރުން ބުނަމުންދިއުމާއެކު އުފެދުނު ދެބަސްވުމެއް ހައްލު ނުކުރެވިގެންނެވެ.

ވިކްޓަރީ ނިއު މެޗުން މޮޅުވާ ޓީމެއް ފައިނަލަށް ދާއިރު ދެން ފައިނަލަށް ދާނީ މިއަދު ލެގޫންސް ނުވަތަ ޓެންޓް ސްޕޯޓްސް ކުޅޭ މެޗުން މޮޅުވާ ޓީމެއް، މަސްއޮޑިއާ ބައްދަލުކޮށްގެން މޮޅުވާ ޓީމެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
50%
0%
50%
ކޮމެންޓް