ކ. މާލެ
|
17 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޮނިހިރު 05:09
ވިކްޓްރީގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމަށްފަހު ސޮބާ (ވ)
ވިކްޓްރީގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމަށްފަހު ސޮބާ (ވ)
ވިކްޓަރީ
ވިކްޓަރީން ހަވާލުކުރި ޓާގެޓް ހާސިލްވެއްޖެ: ސޮބާ
 
އޭނާ ވަނީ ޓީމު ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް ކޮލިފައިކޮށްދީފައި

ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން އޭނާއާ ހަވާލުވި ޓާގެޓް ހާސިލްކޮށްދެވިއްޖެކަމަށް ކޯޗު ސޮބާހް މުހައްމަދު ބުނެފި އެވެ.

އޭނާ މިހެން ބުނެ ފޭސްބުކްގައި ކުޅުންތެރިންނާއި ސަޕޯޓަރުންނާއި މެނޭޖްމަންޓަށް ޝުކުރު އަދާކުރީ އިއްޔެ ހަވީރު ނިމުނު ދެ ވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗަށް ފަހު އެވެ. މި ފައިނަލުގައި މަސްއޮޑި ސްޕޯޓްސް ކުލަބު އަތުން ބަލިވެ، ވިކްޓަރީ އަށް ވަނީ މުބާރާތުގެ ތަށި ކާމިޔާބުނުކުރެވިފަ އެވެ.

"ވިކްޓަރީން ހަވާލުކުރި ޓާގެޓް ހާސިލްކޮށްދެވިއްޖެ. އިރާދަ ކުރެވިއްޔާ މި އަހަރު ވިކްޓަރީ އޮންނާނީ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި. މިކަން ކޮށްދިނުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް އެހީތެރިވެދިން ކުޅުންތެރިންނާއި ސަޕޯޓަރުންނާއި މެނޭޖްމަންޓާއި އަހަރެންގެ އާއިލާ އާއި ރަހުމަތްތެރިންގެ ފަރާތުން ލިބުނު އެއްބާރުލުމަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން،"
ސޮބާހް ބުނެފައިވެ އެވެ.

ވިކްޓަރީ އަށް ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ތަށި ކާމިޔާބު ނުކުރެވުނު ނަމަވެސް އެ ޓީމު ފައިނަލާ ހަމައަށް ދަތުރުކުރީ އެއްވެސް މެޗަކުން ބަލިނުވެ އެވެ. އަދި ނިއުރޭޑިއަންޓް ކަޓުވާލައި ފައިނަލުގެ ޖާގަ ހޯދުމާއެކު ވަނީ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުން ޖާގަ ލިބިފަ އެވެ.

ސޮބާހް އަކީ ވިކްޓަރީ އަށް ކުޅެ ކުލަބުގެ ކެޕްޓަންކަން ވެސް ކޮށްފައިވާ ކުރީގެ މޮޅު ޑިފެންޑަރެކެވެ. އޭނާ ވަނީ ކުޅުން ހުއްޓާލުމަށްފަހު ކޯޗިންގައި މިހާތަނަށް ރަނގަޅު ކާމިޔާބީތަކެއް ހާސިލްކޮށްފަ އެވެ.

ވިކްޓަރީ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނަށް ރެލިގޭޓްވީ 2020 ވަނަ އަހަރު ލީގުގެ ބައެއް މެޗުތައް ނުކުޅެ ދޫކޮށްލުމުންނެވެ. އޭގެ ފަހުން މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގައި ވާދަކުރި ނަމަވެސް ފައިނަލާ ހަމައަށް ވެސް ނުދެވި ކެޓީ އެވެ. ނަމަވެސް މި ސީޒަނަށް ވިކްޓަރީ ކުރިމަތިލީ ސޮބާގެ ކޯޗުކަމުގައި ތަޖުރިބާކާރު މޮޅު ކުޅުންތެރިންނާއެކު ވަރުގަދަ ޓީމަކާއިގެންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް