ކ. މާލެ
|
8 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 09:56
އެފްއޭއެމް އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގެރެސްގެ ތެރެއިން
އެފްއޭއެމް އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގެރެސްގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
އެފްއޭއެމް ކޮންގްރެސް
އެފްއޭއެމް ކޮންގްރެސްގެ ކޯރަމް ހަމަނުވި، މެދުކަނޑާލައިފި
 
ކޯރަމް އަކީ 13، ހާޒިރުވީ 9

ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސްގެ ކޯރަމް ހަމަނުވެގެން މެދު ކަނޑާލައިފި އެވެ.

ޗަމްޕާ ސެންޓްރަލް ހޮޓެލްގައި މިއަދު ނުވައެއް ޖެހިއިރު ފަށަން އޮތް ކޮންގްރެސް އަށް ހާޒިރުވީ 9 މީހުންނެވެ. ރަޖިސްޓްރަކީ ކުރީ 14 މީހުންނެވެ. ކޯރަމް އަކީ 13 އެވެ.

މިހެންވެ ކޮންގްރެސް 9:45ގައި ފަށަން ވަނީ މެދުކަނޑާލައިފަ އެވެ.

އެފްއޭއެމް ކޮންގްރެސް އަށް ކޯރަމް ހަމަނުވީ މި ކޮންގްރެސް ބާއްވަން ނިންމީ އޮންލައިންކޮށް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ފަހު ވަގުތު އެންމެން ހާޒިރުވެގެން ބާއްވަން ނިންމާފައިވަނިކޮށެވެ. އޮންލައިންކޮށް ބާއްވަން އުޅުމުން ބައެއް ކުލަބުތަކުން ވަނީ ރަޖިސްޓްރީ ހުށަނާޅައިފަ އެވެ. ނަމަވެސް މިއަދުގެ ކޮންގްރެސްގައި އެކުލަބުތަކަށް އަލުން ރަޖިސްޓަރީވާން ހުށަހެޅުމުން ކޮންގަރެސްގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ ކުލަބަކުން ވަނީ އެ ފުރުސަތު ނުދޭން ވޯޓުދީފަ އެވެ.

އޮބްޒާވަރުންގެ ގޮތުގައި ފީފާ އާއި އޭއެފްސީން ވެސް ބައިވެރިވާ މި ކޮންގްރެސްގެ ގަވާއިދާ ހިލާފު ކަމަށް 10 ކުލަބަކުން ބުނެ އެވެ. އެއީ ނަމަވެސް އެފްއޭއެމުގެ އަސާސީ ގަވާއިދުގައިވަނީ ކޮންގްރެސް ބާއްވާ ތަނާއި ވަގުތު ހަތް ދުވަސް ކުރިން އަންގަންޖެހޭ ކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު އެކަން ކޮށްފައިނުވާތީ އެވެ.

މިއަދު ހެނދުނު ބާއްވާ ކޮންގްރެސްގެ ކޯރަމް ހަމަނުވެއްޖެނަމަ ދެން ކޮންގްރެސް ބާއްވަން ޖެހޭނީ 24ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ކަމަށް ގަވާއިދުގައިބުނެ އެވެ. އެކޮންގްރެސް އަށް ކޯރަމެއް ބޭނުމެއްނުވާނެ އެވެ. މިހެންވެ ކުލަބުތަކުން ދަނީ ފަހުން ކޮންގްރެސްއެއް ބާއްވާނަމަ އަދި މިއަދު އެންމެން ހާޒިރުވެގެން ބާއްވާ ކޮންގްރެސް އަށް ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް ގޮވާލަމުންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކްލަބް ވެލެންސިއާ އަށް ދައުވަތު ނުދޭ ކަމަށް އެކުލަބުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެފްއޭއެމުގެ އެކްޓިން ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ މުހައްމަދު ޖައުޝަން ޝަރީފް ވަނީ ވެލެންސިއާ އަށް ދައުވަތު ދިންކަމަށް ބުނެފަ އެވެ.

މި އިންތިހާބާ ގުޅިގެން ވެލެންސިއާ ދެބައިވެ، އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ ދެ ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ވެސް ވަނީ ސިޓީ ދީފަ އެވެ. ޓޮމްގެ ކެނޑިޑެސީ ބާތިލްވީ ވެސް ވެލެންސިއާގެ ސިޓީ ބަލައިނުގަންނަން ބާތިލްވި އިންތިހާބާ ކޮމިޓީން ނިންމުމުންނެވެ.

އެފްއޭއެމް ކޮންގްރެސް މި ބާއްވަނީ އެ އިދާރާގައި ސައްހަ އިންތިހާބީ ކޮމިޓީއަކާއި އެޕީލްސް ކޮމިޓީއެއް ނެތުމުން ފީފާއިން އެކަން ކުރަން އެންގުމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް