ކ. މާލެ
|
8 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 06:53
މެޗުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުން ހުއްޓުވުމަށް ސޮބާ މަސައްކަތް ކުރަނީ
މެޗުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުން ހުއްޓުވުމަށް ސޮބާ މަސައްކަތް ކުރަނީ
މިހާރު
ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބު
ދަނޑުގައި ތަޅައި ގަތުން، ސޮބާ އަށް ހިތްދަތި އިޙުސާސެއް!
 
ހަމަ ނުޖެހުންތަކުގެ ތެރޭގައި ކުޅުންތެރިން ހުއްޓުވަން ސޮބާ މަސައްކަތް ކުރިއިރު، ސަޕޯޓަރަކު ވަނީ ސޮބާގެ މޫނު މަތީގައި އަތުން ޖަހައިފައި

ދެ ވަނަ ޑިވިޝަންގެ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލްގައި ކުޑަހެންވޭރު ޔުނައިޓެޑު އާއި ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބު ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިނގައި، ތަޅާ ފޮޅައިގެންފައިވާއިރު، އެއީ ކުރެވުނު ހިތްދަތި އިޙުސާސެއް ކަމަށް ވިކްޓްރީގެ ކޯޗު ސޮބާހު މުޙައްމަދު (ސޮބާ) ބުނެފި އެވެ.

ސޮބާ މިހެން ބުނީ މެޗުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިނގައިގެން އުޅޭ މަންޒަރު ފެންނަ ބައެއް ފޮޓޯތަކަކާއެކު، އޭނާގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓުގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގަ އެވެ. އެ ޕޯސްޓުގައި ސޮބާ ބުނީ، ކޯޗެއްގެ ޙައިޞިއްޔަތުން އޭނާގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ހިމާޔަތާއި، ރައްކާތެރިކަން ދިނުމަކީ އޭނާގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ، ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ ހޭދަ ކުރި ދުވަސްތަކާއި، ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި ހޭދަކުރަމުންދާ ދުވަސްތަކުގައި، މީގެ ކުރިން މިފަދަ ކަމެއް ތަޖުރިބާ ކޮށްފައި ނެތް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ. މެޗުގައި ހިނގައި ދިޔަ ކަންތައްތަކުގެ ސަބަބުން، އޭނާ ވަރަށް ދެރަވެއްޖެ ކަމުގައި ވެސް ސޮބާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

މެޗުގެ ފަހު ދިހަ މިނެޓުގެ ތެރޭގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުމެއްގެ ތެރޭގައި ސަޕޯޓަރުންތަކެއް ވަނީ ދަނޑަށް އަރައިފަ އެވެ. އެއާއެކު މެޗު އިތުރަށް ހޫނުވެގެން ދިޔަ އެވެ. އެ ހަމަ ނުޖެހުންތަކުގެ ތެރޭގައި ކުޅުންތެރިން ހުއްޓުވަން ސޮބާ މަސައްކަތް ކުރިއިރު، ސަޕޯޓަރަކު ވަނީ ސޮބާގެ މޫނު މަތީގައި އަތުން ޖަހައިފަ އެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން ސޮބާގެ އަނގަމަތި ފަޅައިގެން ވެސް ދިޔަ އެވެ. މެޗުގައި ހިނގައި ދިޔަ ހަމަނުޖެހުންތައް މައިތިރި ކުރަން، ދަނޑުގައި ތިބި ފުލުހުން ވެސް ވަނީ މަސައްކަތް ކޮށްފަ އެވެ.

އެކަންތައްތަކުގެ ސަބަބުން މެޗު ވަނީ މެދު ކަނޑާލައިފަ އެވެ. މެޗު އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ނުވާއިރު، މެޗު އޮފިޝަލުން ނިންމީ މެޗުގެ ބާކީ 10 މިނެޓާ މެދު ފަހުން ގޮތެއް ނިންމުމަށެވެ. އެ މެޗުން މޮޅުވާ ޓީމަކަށް ސެމީ ފައިނަލްގެ ޖާގަ ލިބޭނެ އެވެ. ސެމީ ފައިނަލްގައި އެ ޓީމެއް ވާދަކުރަން ޖެހޭނީ ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކުލަބާ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
50%
0%
50%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް