ކ. މާލެ
|
6 ފެބްރުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 15:49
މުޒަހާރާ ނިމުމަކަށް ގެނައީ ފުލުހުން ބާރުގެ ބޭނުކޮށްގެން މީހުންތައް ހައްޔަރު ކުރުމުން
މުޒަހާރާ ނިމުމަކަށް ގެނައީ ފުލުހުން ބާރުގެ ބޭނުކޮށްގެން މީހުންތައް ހައްޔަރު ކުރުމުން
ރޮއިޓާސް
ޣައްޒާގައި ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލަން ގޮވާލުން
އިސްރާއީލުން ޣައްޒާގައި ހިންގަމުންދާ ޤަތުލުއާންމާއި ދެކޮޅަށް ޕެންސިލްވޭނިއާގެ ސްޓޭޓް ކެޕިޓަލް އިމާރާތުގެ ތެރޭގައި މުޒާހަރާކޮށްފި
 
މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ވަނީ އިސްރާއީލުގެ ސިޔާސަތުތަކަކީ ޖަރީމާއެއް ކަމަށް ބުނެ ބެނާތައް އުފުލާފައެވެ.

އިސްރާއީލުން ޣައްޒާގައި ހިންގަމުންދާ ޤަތުލުއާންމާއި ދެކޮޅަށް ޕެންސިލްވޭނިއާގެ ސްޓޭޓް ކެޕިޓަލް އިމާރާތުގެ ތެރޭގައި މުޒާހަރާކޮށްފިއެވެ.

އެމެރިކާގެ ޔަހޫދީ އެކްޓިވިސްޓް ގްރޫޕަކުން ޕެންސިލްވޭނިއާގެ ސްޓޭޓް ކެޕިޓަލް އިމާރާތުގެ ތެރޭގައި މުޒާހަރާކުރީ ޣައްޒާގައި ހިންގާ ޖަރީމާތައް ހުއްޓާލުމަށާއި އިސްރާއީލުގެ ކުންފުނިތަކަށް ދައުލަތުން އިންވެސްޓްކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލަމުންނެވެ.  އެ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން 100 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

އެ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން 100 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އެ ގައުމުގެ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު، ބައިވެރިން އަޑުއުފުލަމުންދިޔައީ ހަނގުރާމަ ވަގުތުން ހުޓާލުމަށާއި، އިސްރާއީލާ އެކު އެމެރިކާއިން ކުރިއަށް ގެންދާ އިންވެސްޓްމަންޓް ގުޅުން ތައް ހުއްޓާލުމަށެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކުރި މި މުޒާހަރާ އިންތިޒާމްކޮށްފައިވަނީ ޔަހޫދީ އެކްޓިވިސްޓް ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ ނެވާ އެގެއިން އެކްޝަން އިންނެވެ.

އިސްރާއީލުން ވައިގެ މަގުން ވަރުގަދަ ހަމަލާތައް ދޭން ފެށިތާ މިހާރު ފަސް ވަނަ މަހަށް ފެށިފައިވާއިރު، ޣައްޒާގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުންދާތީ އެ ޖަމާޢަތުން ވަނީ ހިތާމަކުރާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ވަނީ އިސްރާއީލުގެ ސިޔާސަތުތަކަކީ ޖަރީމާއެއް ކަމަށް ބުނެ ބެނާތައް އުފުލާފައެވެ. އަދި އެހަނގުރާމަ އިސްރާއީލުން ކުރިއަށް ގެންދަނީ ޔަހޫދީންގެ ނަމުގައި ނޫންކަމަށް ވަނީ ގޮވާފައެވެ.

"ޔަހޫދީންގެ ހައިސިއްޔަތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދަސްކޮށްދެނީ ޖަރީމާތަކުގައި ދުވަހަކުވެސް މަޑުމައިތިރިވެ ނުތިބުމަށް، އެހެންނަމަވެސް އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާ އަށް ހަތިޔާރާއި، މާލީ ގޮތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ، ޣައްޒާގައި މީހުން މެރުމާއި ލޭއޮހޮރުވުމުގެ ފުރުސަތު އަޅުގަނޑުމެންގެ ދައުލަތާއި ގައުމުން ދަނީ ދެމުން،" މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވެ އެވެ. 

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ދުރަށް ދިއުމަށް ދިން އިންޒާރުތަކަށް އެއްވެސް ސަމާލުކަމެއް ނުދީ، ބައިވެރިން އަޑުއުފުލަމުން ގެންދިއުމުން ސިފައިން އެތަނަށް ވަދެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. އަދި ހައްޔަރުކުރި މީހުން ޕްރޮސެސް ކުރުމަށް ކައިރީގައި ހުރި ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރަކަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ފަލަސްތީނާ ދެކޮޅަށް އިސްރާއީލުން ބޭނުންކުރާ ހަތިޔާރު ސަޕްލައިކުރާ، ލޮކްހީޑް މާޓިން އާއި ނޯތުރޮޕް ގްރޫމަން ފަދަ ކޯޕަރޭޝަންތަކުން އެމެރިކާ ސަރުކާރާއި އެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުންތައް ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށް "ނޭވާ އެގެއިން އެކްޝަން" އިން ވަނީ ގޮވާލައިފައެވެ. 

ޣައްޒާގެ މައްސަލައިގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އާންމުންގެ ނުރުހުން އުފެދިފައިވާއިރު، އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ އޮބްޒާވަރުންގެ ފަރާތުން ވަނީ ނުހައްގު ބާރާއި ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔާފައެވެ. އިސްރާއީލުން ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކުގައި ފަލަސްތީނުގެ 27،500 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފައިވާއިރު، އެ ހަމަލާތައް ހުއްޓުމަކަށް އަންނާނެ ކަމުގެ އެއްވެސް ނިޝާނެއް އަދި ނުފެނެއެވެ. 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް