ކ. މާލެ
|
6 ފެބްރުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 11:52
އަލް ނަސްރު މެޗަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ
އަލް ނަސްރު މެޗަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ
ރޮއިޓާސް
ރެއާލް މެޑްރިޑް
ބާނަބެއު ހުޅުވަން ރޮނާލްޑޯގެ އަލް ނަސްރު ގެންދަނީ
 
ޕްރޭޒް ބޭނުންވަނީ ރޮނާލްޑޯ އާއި އެމްބާޕޭ ރެއާލްގެ ޖާޒީގައި ދައްކާލުމަށް

ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ދަނޑު ސެންތިއާގޯ ބާނަބެއު އަލުން ހުޅުވަން ކުޅޭ މެޗު ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަށް ހާއްސަ ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

އަރަބި މީޑިއާތަކުން ޔަގީންކޮށްދޭ ގޮތުގައި މި މެޗު ކުޅެން މިހާރު ވިސްނާފައި އޮތީ އަންނަ ސީޒަނުގަ އެވެ.

ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ރައީސް މި މެޗުގައި ރޮނާލްޑޯ ލައްވައި ކުޅުވަން ބޭނުންވަނީ ދެ ސަބަބަކާ ހެދި އެވެ. ފުރަތަމަ ކަމަކީ މީގެ ހަ އަހަރު ކުރިން ރޮނާލްޑޯ ރެއާލް ދޫކޮށްލިއިރު އޭނާ އަށް ހައްގުވާ ވަރުގެ ވަދާއީ ސަލާމް ކިޔަން ފުރުސަތު ނުލިބުމެވެ. ސްޕޭނުގެ ނޫސްވެރިން ބުނާ ގޮތުގައި މިކަމާހުރެ ރޮނާލްޑޯ އާއި ޕެރޭޒްގެ ގުޅުން އެހާ ރަނގަޅެއްނޫނެވެ. މިހެންވެ މިގުޅުން ބަދަހިކުރަން ޕެރޭޒް ބޭނުންވެ އެވެ. ސަބަބަކީ ރޮނާލްޑޯ އަކީ ރެއާލް އަށް ކުޅުނު އެންމެ މޮޅު އެއް ކުޅުންތެރިޔާ އަށްވެފައި ކުލަބަށް އެންމެ ގިނަ ގޯލް ޖެހި ކުޅުންތެރިޔާ އަށްވާތީ އެވެ.

ދެ ވަނަ ކަމަކީ ފްރާންސްގެ ކެޕްޓަން ކީލިއަން އެމްބާޕޭ ރެއާލް އަށް ގެނައުމަށް ބާރު އެޅުމެވެ. އެމްބާޕޭގެ އައިޑޮލް އަކީ ރޮނާލްޑޯ އެވެ. މިހެންވެ ޕްރޭޒް ބޭނުންވަނީ މި ދެ ކުޅުންތެރިން އެކުއެކީގައި ރެއާލްގެ ޖާޒީގައި ދައްކާލުމަށެވެ.

ރެއާލްގެ ދަނޑު މަރާމާތު ކުރަން ފެށީ ކޮވިޑްގެ ތެރޭގައި 2020ގަ އެވެ. ދަނޑުގައި މެޗުތައް ކުޅެ ބޭނުންކުރަން ފެށި ނަމަވެސް އަދިވެސް އެއްކޮށް ނުނިމެ އެވެ. ނަމަވެސް ދަނޑުގެ 80 ޕަސެންޓަށް ވަނީ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ވެސް ޒަމާނީކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް