ކ. މާލެ
|
6 ފެބްރުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 11:23
އުމަރު މަނިކު (އެމްޔޫ މަނިކު) އެމްއޭސީއެލްގެ ޗެއާމަންކަމުން އިސްތިއުފާދެއްވައިފި
އުމަރު މަނިކު (އެމްޔޫ މަނިކު) އެމްއޭސީއެލްގެ ޗެއާމަންކަމުން އިސްތިއުފާދެއްވައިފި
އެމްޔޫ މަނިކު އިސްތިއުފާދެއްވުން
އެމްއޭސީއެލްގެ ޗެއާމަންގެ މަޤާމުން އެމްޔޫ މަނިކު އިސްތިއުފާދެއްވައިފި
 
އޭނާ އިސްތިއުފާ ހުށަހެޅުއްވިކަމަށް އިތުބާރު ހުރިގޮތަކަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައި
 
ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރޭޝަން ބޯޑު (ޕީސީބީ) އިން މިކަން ހާމަކޮށްފައެއްނުވޭ
 
އެމްއޭސީއެލްގެ ޗެއާމަންގެ މަޤާމަށް އޭނާ އައްޔަންކުރައްވާފައި ވަނީ 2013 ވަނަ އަހަރު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ހިންގާ މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑު (އެމްއޭސީއެލް)ގެ ޗެއާމަންގެ މަޤާމުން މުހައްމަދު އުމަރު މަނިކު (އެމްޔޫ މަނިކު) އިސްތިއުފާދެއްވައިފިއެވެ.

ނަމަވެސް މިކަން އަދި ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން އެންޑު ކޯޕަރޭޝަން ބޯޑު (ޕީސީބީ) އިނ ހާމަކޮށްފައެއްނުވެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އޭނާ އިސްތިއުފާ ހުށަހެޅުއްވިކަމަށް އިތުބާރު ހުރިގޮތަކަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ. މި ހަފްތާގެ ތެރޭގައި އޭނާ ވަނީ އިސްތިއުފާގެ ސިޓީ ފޮނުއްވާފައެވެ.

އޭނާ މަޤާމުން އިސްތިއުފާދެއްވާފައި މި ވަނީ އެމްއޭސީއެލްގެ ޗެއާމަންގެ މަގާމުގައި 10 އަހަރު ހޭދަކުރެއްވުމަށް ފަހުގައެވެ. އޭނާ މަޤާމުން އިސްތިއުފާދެއްވާފައި މިވަނީ ވީއައޭގައި އުސޫލާއި ޚިލާފަށް ކަންކަން ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި ކުންފުނިން ވަކިކޮށްފައި ތިބި މީހުން އަނބުރާ މެނޭޖްމެންޓަށް ގެންނަ ކަމަށް އަޑު ފެތުރިފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

އެމްއޭސީއެލްގެ ޗެއާމަންގެ މަޤާމަށް އޭނާ އައްޔަންކުރައްވާފައި ވަނީ 2013 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އެމްޔޫ މަނިކަކީ ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމްގެ އެއް ބާނީއެވެ. އަދި ޔުނިވާސަލް އެންޓަޕްރައިޒަސްގެ ޗެއަރމަންއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް