ކ. މާލެ
|
6 ފެބްރުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 06:41
ހިތަދޫ ޒޯން 1ގެ ބިން ހިއްކުމުގެ ތެރެއިން، މި ބިމުން ވެސް ގޯތި ދޫކުރާނެ
ހިތަދޫ ޒޯން 1ގެ ބިން ހިއްކުމުގެ ތެރެއިން، މި ބިމުން ވެސް ގޯތި ދޫކުރާނެ
އަޙްމަދު ފާރިސް
ާއައްޑޫ ސިޓީ
އައްޑޫން ދޫކުރާ ބަންޑާރަ ގޯތިތަކުގެ ގުރުލުން ފަށަނީ
 
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ، އައްޑޫން ދޫކުރާ ގޯތިތަކުގެ ގުރުލުން ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 7 ފެބްރުވަރީވާ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކަމަށް

އައްޑޫ ސިޓީން ދޫކުރާ ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމަށް، ގުރުލުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ، އައްޑޫން ދޫކުރާ ގޯތިތަކުގެ ގުރުލުން ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 7 ފެބްރުވަރީވާ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ބަންޑާރަ ގޯތި ދިނުމަށް ބިންތައް އެކަށައެޅޭ ނިސްބަތުން ލިސްޓުގައިވާ ތަރުތީބުން ގުރުއަތުލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް އެ ބަޔާނުގައި ބުންޏެވެ.

އަދި އެއް އަވަށަށް ވުރެ ގިނަ އަވަށްތަކުން ގޯތި ލިބުމަށް ޝަރުތުހަމަވެ، އެތަނުން ގޯތި ބޭނުންވާ އަވަށް އިޚްތިޔާރު ނުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ގޯތި ދޭން ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެފަރާތެއް ރަށްވެހިވެފައިވާ އަވަށުން ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރަމުން އެ ބަޔާނުގައި ބުންޏެވެ.

އައްޑޫން ދޫކުރާ ގޯއްޗަށް 4،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ކުރިމަތިލާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ދޫކުރާ ގޯތިތަކުގެ އަދަދުތައް ފާހަގަ ކުރަމުން މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރި އިއުލާނުގައި ބުނީ، ފޭދޫއިން 1500 އަކަފޫޓުގެ 300 ގޯތި، ހުޅުދޫއިން 2000 އަކަފޫޓުގެ 100 ގޯތި ދޫކުރާއިރު މީދޫއިން 2000 އަކަފޫޓުގެ 100 ގޯތި އަދި ހިތަދޫއިން 1500 އަކަފޫޓުގެ 500 ގޯތި ދޫކުރާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް