ކ. މާލެ
|
5 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޯމަ 05:46
ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ބައެއް މެންބަރުންތަކެއް، ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި
ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ބައެއް މެންބަރުންތަކެއް، ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި
ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ޕާޓީ
ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުން
ޑިމޮކްރެޓުން ވެސް ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވާ ޖަލްސާ ބޮއެކަޓްކޮށްފި
 
ރިޔާސީ ބަޔާނުގެ ޖަލްސާއަށް ޙާޒިރުނުވުމަށް ޑިމޮކްރެޓްސްއިން ނިންމީ، އެ ޖަލްސާ ބޮއެކަޓް ކުރުމަށް ތްރީ-ލައިން ވިޕްއެއް އެމްޑީޕީން ވެސް ނެރެފައިވަނިކޮށް

ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވާ ޖަލްސާ ބޮއެކަޓް ކުރުމަށް ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް އިން ވެސް ނިންމައިފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 9 ގައި އިއްވާނެ ރިޔާސީ ބަޔާނުގެ ޖަލްސާއަށް ޙާޒިރުނުވުމަށް ޑިމޮކްރެޓްސްއިން ނިންމީ، އެ ޖަލްސާ ބޮއެކަޓް ކުރުމަށް ތްރީ-ލައިން ވިޕްއެއް އެމްޑީޕީން ވެސް ނެރެފައިވަނިކޮށެވެ.

އެގޮތުން ޑިމޮކްރެޓްސް އިން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ، ރައީސް މުޢިއްޒު ރިޔާސީ ބަޔާން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިއްވެވުމަށް ބާއްވަވާ ޖަލްސާއަށް، ގާނޫނުއަސާސީގެ 129 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރުހުން ލިބިފައިނުވާ ތިން ބޭފުޅަކަށް ވަޒީރުންގެ ހައިސިއްޔަތުން ދައުވަތު ދެއްވާފައިވާކަން އެ ޕާޓީގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި މަޖިލީހުގެ ރުހުން ނުލިބޭ ތިން ވަޒީރުން އެ ޖަލްސާއަށް ދައުވަތު ދެއްވުމަކީ ގާނޫނު އަސާސީއާ ހިލާފު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބާރާއި ހުރުމަތަށް ގޮންޖެހުމުގެ އަމަލެއްކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ޕީޖީން ދެކޭ ކަަމަށް ފާހަގަކުރަމުން އެބަޔާނުގައި ބުނީ، ސަރުކާރުގެ އެފަދަ ޣައިރު ގާނޫނީ ޢަމަލުތަކަށް ބާރުލިބޭ ފަދަ ކަންކަމަށް އެ ޕާޓީން އެއްބާރުލުން ނުދޭނެ ކަމަށެވެ.

އެހެން ކަމުން ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވާ ޖަލްސާއަށް އެ ޕާޓީގެ ޕީޖީގެ މެންބަރުން ވެސް ބައިވެރިނުވާނެ ކަމަށް އެ ބަޔާނުގައި ބުންޏެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް