ކ. މާލެ
|
4 ފެބްރުއަރީ 2024 | އާދީއްތަ 15:16
އިސްރާއީލުން ހަމަލާތައް ދިނުމުގައި ކުޑަކުއްޖެއް ބޮޑުމީހެއް ބެލުމެއްނެތް
އިސްރާއީލުން ހަމަލާތައް ދިނުމުގައި ކުޑަކުއްޖެއް ބޮޑުމީހެއް ބެލުމެއްނެތް
ރޮއިޓާސް
ޣައްޒާގެ ސްކޫލަކަށް ހަމަލާދިނުން
ޣައްޒާގެ ރަފަޙްގައި ހުންނަ ސްކޫލަކަށް އިސްރާއީލުން ދިން ވައިގެ ހަމަލާއެއްގައި ދެ ކުޑަކުދިން ޝަހީދުކޮށްލައިފި
 
ޝަހީދުވި ކުދިންގެ އުމުރަކީ ގާތްގަނޑަކަށް ފަސް އަހަރު

ޣައްޒާގެ ދެކުނުގެ އަވަށެއް ކަމަށްވާ ރަފަޙްގައި އިސްރާއީލުން ކުދަކުދިންގެ ސްކޫލަކަށް ދިން ވައިގެ ހަމަލާއެއްގައި ދެ ކުޑަ ކުއްޖަކު ޝަހީދުވެ އެތައް ބަޔަކު ޒަހަމްވެފައިވާ ކަމަށް ފަލަސްތީނުގެ ނޫސް އެޖެންސީ ވަފާ އިން ބުނެފިއެވެ.

އެ އެޖެންސީން ބުނީ އިސްރާއީލުގެ ފައިޓާ ޖެޓްތަކުން އެސްކޫލަށް އަމާޒުކޮށް މިސައިލް ހަމަލާއެއް ފޮނުވާލުމުން އިމާރާތުގެ ބައެއް ވެއްޓިފައިވާ ކަމަށެވެ. ކުނިތަކުގެ ދަށުގައި ތާށިވެފައި ތިބި މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ރެސްކިއު ވޯކަރުން ވަނީ އެ ސަރަހައްދަށް ގޮސްފައެވެ.

"މަރުވެފައިވާ ދެ ކުއްޖަކު ކުނީގެ ތެރެއިން ނެގި، ސީރިއަސް ޒަހަމްވި އިތުރު ތިން ކުއްޖަކު ސަލާމަތް ކުރެވުނީ،"
ރަފާހުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ރެސްކިއު ސާވިސްގެ ތަރުޖަމާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝަހީދުވި ކުދިންގެ ނަމާއި ސީދާ އުމުރު އަދި ހާމަކޮށްފައި ނުވާއިރު، އިބްތިދާއީ ރިޕޯޓްތަކުގައި އެ ކުދިންގެ އުމުރަކީ ގާތްގަނޑަކަށް ފަސް އަހަރު ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

ވަފާއިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މި ނުރައްކާތެރި ހަމަލާ ދީފައިވަނީ އެއްވެސް އިންޒާރަކާ ނުލައެވެ. އެސްކޫލްގެ ޓީޗަރަކު އެ އެޖެންސީއަށް ކިޔައިދިން ގޮތުގައި ކުޑަކުދިންނާ އެކު އިށީނދެގެން ތިއްބާ ކުއްލިއަކަށް ގޮވުމުގެ ސަބަބުން ކޮޓަރީގެ އަނެއް ފަރާތަށް ވިއްސައިގެން ދިޔައެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ސްކޫލަށް ދިން އެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން އަދި ވަކި އެއްޗެއް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ. އާއްމުގޮތެއްގައި އިސްރާއީލްގެ ޔަހޫދީ ނިރުބަވެރިން މިފަދަ ހަމަލާތަކަށްފަހު ބުނެފައިވަނީ މަދަނީ ތަންތަނަށް ހަމަލާދެނީ އެކްސިޑެންޓަކުން ނުވަތަ ޣައްޒާގެ ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތްތަކުން އެ ތަންތަން ބޭނުންކުރަމުންދާތީ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ ޖަމާއަތްތަކުން ތުހުމަތު ކުރާ ގޮތުގައި އިސްރާއީލުން އާބާދީ ބޮޑު އެ ސަރަހައްދުގައި މަދަނީ އަދި އަސްކަރީ ޓާގެޓްތައް ތަފާތު ނުކުރެއެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހު ކިންޑަގާޓަން އަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާތަކުން އެ ހަމަލާތައް ދަނީ ކުށްވެރި ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް