ކ. މާލެ
|
4 ފެބްރުއަރީ 2024 | އާދީއްތަ 11:12
ރާއްޖެ އާއި ލަންކާ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ކުޅެނީ
ރާއްޖެ އާއި ލަންކާ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ކުޅެނީ
ގޫގުލް
ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ
ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ގޯސް، ލަންކާ މުބާރާތުން ގައުމީ ޓީމަށް ފުރުސަތެއް ނެތް
 
ލަންކާއިން އުއްމީދު ކުރަނީ ފެންވަރު ރަނގަޅު މެޗުތަކެއް ކުޅެން

ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ހާލަތު ގޯސްވެ، މައްސަލަ ގަނޑެއްގެ ތެރޭގައި އޮތުމުން ސްރީލަންކާގައި ބާއްވާ ފީފާ ވޯލްޑް ސީރީސް މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ ބައިވެރިނުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅަ ޖަމިއްޔާ ފީފާއާ ގުޅިގެން ލަންކާގައި އަންނަ މަހު ބާއްވާ މުބާރާތަކީ 2021 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެ އަށް ދައުވަތުދީގެން ކުޅުނު މުބާރާތެކެވެ.

ލަންކާގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑަރޭޝަނުގެ އިސް އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ އަށް މި ފަހަރު ފުރުސަތު ނުދިނީ ކުރީގެ ތަޖުރިބާއަށް ވެސް ބެލުމަށްފަހު ކަމަށެވެ.

ކުރީ ފަހަރު ރާއްޖޭގެ ނަތީޖާ ވަރަށް ދަށް، ލަންކާއިން އުއްމީދު ކުރަނީ ފެންވަރު ރަނގަޅު މެޗުތަކެއް ކުޅެން. ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުވެގެން އަންނަ ބަޔަކާއެކު ވާދަކޮށް، ވަރުގަދަ މެޗުތަކެއް ކުޅުނީމާ ކުރިއަރާނީ
އޮފިޝަލް

މި ފަހަކަށް އައިސް ރާއްޖެ އަށް ސާކް ސަރަހައްދުގައި ވެސް މާރަނގަޅު ކާމިޔާބީތަކެއް ނުހޯދެ އެވެ. އެންމެ ފަހުގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ބަންގްލަދޭޝް އަތުން 20 އަހަރު ތެރޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބަލިވެ، ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ކެޓީ އެވެ. އޭގެ ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުން ބަންގްލަދޭޝް އަތުން ބަލިވެ ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިންއިން ވެސް ކެޓީ އެވެ.

ނަތީޖާތައް ދަށްވެފައިވާއިރު ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ހިންގުން ވެސް އޮތީ ވަރަށް ދޯދިޔާކޮށެވެ. އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި މުބާރާތްތައް ނުބޭއްވޭއިރު އެފްއޭއެމުގެ ވެރިންނަށް ވަނީ ހިޔާނާތުގެ ތުހުމަތުކުރެވިފަ އެވެ. އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ނުދޭތާ ވެސް އެތައް ދުވަހެއްވެއްޖެ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް