ކ. މާލެ
|
2 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހުކުރު 16:13
ކޮލަމްބިއާގެ ރައީސް ގުސްޓާވޯ ޕެޓްރޯ
ކޮލަމްބިއާގެ ރައީސް ގުސްޓާވޯ ޕެޓްރޯ
ރޮއިޓާސް
ކޮލޮމްބިއާގެ ރައިސް ފަލަސްތީނާއެކު
ފަލަސްތީނަށް ތާއީދުކުރި ދަރިވަރުންގެ ދިފާއުގައި ކޮލޮމްބިއާގެ ރައީސް
 
އެކުވެރި ގައުމުތަކުން އެއްގައުމެއްގެ ދިދަ އަނެއްގައުމަކުން އުފުލުމަކީ އެކަމުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް އޮތް ކަމެއް ކަމަކަށް ނުދެކެން - ކޮލޮމްބިއާގެ ރައީސް

ކޮލަމްބިއާގެ ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީގެ ދަރިވަރުންތަކެއް ފަލަސްތީނަށް ތާއީދުކުރި ކަމަށް ބުނެ އެ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޙަރަކާތަކުން ބޭރުކުރި މައްސަލައިގައި ދަރިވަރުންގެ ދިފާއުގައި އެގައުމުގެ ރައީސް ތެދުވެވަޑައިގެންފިއެވެ.

ދަރިވަރުންނަށް ތާއީދުކުރައްވާ ކޮލަމްބިއާގެ ރައީސް ގުސްޓާވޯ ޕެޓްރޯ ހުކުރު ދުވަހު ވިދާޅުވީ މިނިވަންކަމާއި ޑިޕްލޮމެޓިކް ޙައްޤުތަކަށް ހުރިހާފަރާތްތަކަކުންވެސް އިޙްތިރާމް ކުރަންޖެހޭނެކަމަށެވެ.  

ކޮލަމްބިއާގެ ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީގައި ކިޔަވަމުންދާ ގިނަޢަދަދެއްގެ ދަރިވަރުން އެ ޔުނިވަރސިޓީގެ ހޯލުން ނެރެފައިވަނީ، ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލުގައި "ސިމްފަނީ އޮކެސްޓްރާއަކުން" ބޭއްވި ކޮންސެޓެއްގައި ފަލަސްތީނުގެ ބޮޑު ދިދައެއް ދައްކާލާ ފަލަސްތީނަށް ތާއީދުކޮށް އަޑުއުފުލުންނެވެ.

އެ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވަނީ ވައިރަލް ވެފައެވެ. ފަލަސްތީނަށް ތާއީދުކޮށް ދަރިވަރުން އަޑު އުފުލާއިރު ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ނުފޫޒު ފޯރުވާ ތަން އެ ވީޑިއޯއިން ފެނެއެވެ.

މިކަން ހިނގާފައި މިވަނީ ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ރާމަاللهގައި ކޮލަމްބިއާގެ އެމްބަސީއެއް ހުޅުވަން ރާވާފައިވާކަން ރައީސް ޕެޓްރޯ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު އިއުލާނު ކުރައްވާފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައިވެސް މެއެވެ.

ދަރިވަރުންނަށް ތާއީދުކުރައްވައި  ޕެޓްރޯ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުން، ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށާއި އަސާސީ ހައްގުތައް ދެމެހެއްޓުމަށް އޭނާގެ ސަރުކާރުން ގެންގުޅުއްވާ ސިޔާސަތު އިތުރަށް ހާމަވެގެން ދެއެވެ.

މި ހަރަކާތުގެ ވީޑިއޯ ފުޓޭޖް ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމް އެކްސްގައި ހިއްސާކުރައްވަމުން ރައީސް ޕެޓްރޯ ވަނީ "މިނިވަންކަމުގެ" ކޮންސެޕްޓަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާފައެވެ.

"ކޮލަމްބިއާއަކީ ފަލަސްތީނު ދައުލަތާ ސިޔާސީ ގުޅުމެއް އޮންނަ ގައުމެއް، އަޅުގަނޑުމެންނާ ގުޅުން އޮންނަ ކޮންމެ ދައުލަތެއްގެ ދިދަ އަމިއްލަ ގައުމުގެ ދިދައެއް ފަދައިން އެ ގައުމެއްގެ ދިދައަށް ވެސް އިހުތިރާމް ކުރުމުގެ ހައްގު އޮންނާނެ،"
ޕެޓްރޯ ވިދާޅުވި އެވެ.

ޕެޓްރޯ އެކްސްގައި ކުރެވި ޕޯސްޓްގައި އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ކޮލަމްބިއާއަކީ މިނިވަންކަމާއި ހައްގުތައް ލިބިގެންވާ ބިމެއް ކަމަށެވެ. ދައުލަތުގެ ޔުނިވާސިޓީއެއްގެ ތެރޭގައި ސެންސަރޝިޕަށް ޖާގައެއް ނޯންނާނެކަމަށެވެ. ސަގާފަތާއި މިނިވަންކަމަކީ ވަކިނުކުރެވޭ ވަރުގެ ގުޅުމެއް އޮތް ދޭއްޗެއް ކަމަށްވެސް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެއެވެ.

ކޮލޮމްބިއާގެ ރައީސްގެ މި އިސްނެންގެވުމުގެ ސަބަބުން ކޮލަމްބިއާގައި އޮތް ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާއި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ނިޝާންތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރުމާއި، ފަލަސްޠީނާއެކު އޮތް ކޮލަމްބިއާގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުމާ ބެހޭގޮތުން އިތުރަށް ހަލަބޮލިވެ ވާހަކަތައް އުފެދިގެން ދާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް