ކ. މާލެ
|
2 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހުކުރު 15:06
މިފްކޯގެ ސީއީއޯ އަހުމަދު ސަމާހު ރަޝީދު، ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ ކެންޑިޑޭޓު އަސަދުﷲ ޝިހާބަށް ހަދިޔާ ފޮށި ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ
މިފްކޯގެ ސީއީއޯ އަހުމަދު ސަމާހު ރަޝީދު، ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ ކެންޑިޑޭޓު އަސަދުﷲ ޝިހާބަށް ހަދިޔާ ފޮށި ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ
ސޯޝަލްމީޑިއާ
މިފްކޯއިން ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓުން ޕްރޮމޯޓް ކުރުން
މިފްކޯއިން ޕީއެންސީގެ މަޖިލިސް ކެންޑިޑޭޓުންނަށް މަރުހަބާ ކިޔައި ހަދިޔާ ފޮއްޓާއެކު ކުރި ޕޯސްޓް ޑިލިޓް ކޮށްލައިފި
 
މަސްވެރިންނަށް ރުފިޔާ ނުދޭ މައްސަލަ ބޮޑު
 
ވަރަށް ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެފައިވޭ
 
މިފަދަ ފަސް ޕޯސްޓް ހިއްސާކޮށްފައިވޭ

މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (މިފްކޯ) ސަރުކާރު ހިންގާ ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސް (ޕީއެންސީ)ގެ ރައްޔިތުން މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންތަކަކަށް މަރުހަބާ ކިޔައި "ފަސްމީރު" ބްރޭންޑުގެ އެކި ބާވަތުގެ މަސްދަޅާއި އެ ބްރޭންޑުގެ އެކި އުފެއްދުންތައް ހިމަނާފައިވާ ފޮއްޓެއް ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ.

މިފްކޯއިން ވަނީ ޕީއެންސީގެ ފަރާތުން އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުން މަރުހަބާ ކިޔާ މިފޮށި ހަދިޔާކުރާ މަންޒަރު ފެންނަ ފޮޓޯއާއެކު އެކްސްގައި ވަނީ ފަސް ޕޯސްޓެއް ހިއްސާކޮށްފައެވެ. މިފްކޯގެ ރަސްމީ އެކައުންޓުގައި ހިއްސާކުރި މި ޕޯސްޓުގައި ވަނީ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ކެންޑިޑޭޓު މުންތަޒިމް އިބްރާހިމް، ގެމަނަފުށި ދާއިރާގެ ކެންޑިޑޭޓު އަސަދުﷲ ޝިހާބު، ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ކެންޑިޑޭޓު މުހައްމަދު އަބްދުއްރަހުމާން، ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ ކެންޑިޑޭޓު ޔަޒްމީދު މުހައްމަދު، އަދި ކޮލަމާފުށި ދާއިރާގެ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހީމް ދީދީ އެވެ.

މިފްކޯއިން ބުނެފައިވަނީ މިފްކޯގެ ސީއީއޯ މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި ކަމަށާއި، ދެކުނުގެ މަސްވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ހެޔޮ ފިޔަވަޅު އަޅުއްވާ ކަންކަން ފަހިކޮށްދިނުމަށް މިފްކޯއިން ދެމި ހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވުމާއި ގުޅިގެން މި ފަސް ޕޯސްޓް މިފްކޯއިން ވަނީ ޑިލިޓް ކޮށްލާފައެވެ. މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ ކެންޑިޑޭޓުންތަކެއް މިހެން ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ފާޑުކިޔާފައިވާ ބައެއް އާއްމު ރައްޔިތުން ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި މަސްވެރިންނަށް ރުފިޔާ ނުދެވޭއިރު، މިފަދަކަންކަން މިފްކޯއިން ކުރުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް ބައެއް މީހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

މިފްކޯއިން ޕީއެންސީގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގެ ކެންޑިޑޭޓުންތަކަކަށް މަރުހަބާ ކިޔައި މަސްދަޅު ހަދިޔާކުރާއިރު، މިފްކޯއަށް ލޯނެއް ނަގައިގެން ނަމަވެސް މަސްވެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ މަސްވެރިންނާ ހަވާލުކޮށް، އެކަން ހަމަޖައްސަވާނެކަމަށް ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ނަމަވެސް ފައިސާ ދޫކުރާނެ ވަކި ތާރީހެއް ދީފައިނުވެއެވެ. މަސްކިރާތާ 48 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ދިނުމަކީ ވެސް ރައީސް މުއިއްޒުގެ ވައުދުފުޅެކެވެ. ނަމަވެސް ސަރުކާރަށް ދެމަސްވެގެން ދިޔައިރު ވެސް މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ނުދޭ މައްސަލަ ވަނީ ބޮޑުވެފައެވެ. މި ކަމާއި ގުޅިގެން ބައެއް މަސްވެރިން މުޒާހަރާކޮށް، ޖުމްލަ 400 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ނުދައްކާ ކަމަށް ބައެއް މަސްވެރިން ތުހުމަތުކޮށްފައިވެއެވެ.

މިތުހުމަތުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ ޖަވާބެއް ނުލިބޭ ކަމަށް ނޫސްވެރިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް