ކ. މާލެ
|
2 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހުކުރު 07:41
މެޗަށްފަހު ޔުނައިޓެޑް ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ
މެޗަށްފަހު ޔުނައިޓެޑް ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
7 ލަނޑުގެ މެޗުން ޔުނައިޓެޑް މޮޅުވީ އިތުރު ވަގުތުގައި
 
ޔުނައިޓެޑް އޮތީ 7 ވަނައިގައި

ހަތް ލަނޑުގެ މެޗެއްގެ އިތުރު ވަގުތުގެ ލަނޑުން ވުލުވްސް އަތުން މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ވުލުވްސްއާ ވާދަކޮށް މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ކުރިހޯދީ 4-3 ނެވެ. މެޗުން ޔުނައިޓެޑް މޮޅުވީ އިތުރު ވަގުތުގެވެސް ހަތްވަނަ މިނިޓްގައި މައިނޫ ޖެހި ލަނޑުންނެވެ. މެޗު ފަށައިގެން ފަސްވަނަ މިނިޓްގައި ލީޑް ނެގީ ރަޝްފޯޑްގެ ލަނޑުން ޔުނައިޓެޑެވެ. އަދި ހޮޖްލަންޑް ލަނޑު ޖަހައި ލީޑް ފުޅާކޮށްދިނެވެ. ވުލުވްސް އިން ދެވަނަ ހާފްގައި ލިބުނު ޕެނަލްޓީ އަކުން ފަރަގު ކުޑަކޮށްދިނީ ސަރަބިއާ އެވެ. އެކަމަކު އިތުރު ފުރުޞަތެއް ނުދީ ޔުނައިޓެޑްގެ މެކްޓޮމިނޭ ލަނޑު ޖެހުމުން ޔުނައިޓެޑަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް ލިބިދާނެ ކަމަށް ބެލެވުނެވެ. ނަމަވެސް ދެން ފެނުނީ ވުލުވްސް އިން ދެ ލަނޑު ޖަހާ ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރިތަނެވެ. އެއީ ކިލްމަންއާއި ނެޓޯގެ ލަނޑުންނެވެ. ނެޓޯ ވުލުވްސް އަށް ނަތީޖާ ހަމަމަކޮށްދިނީ އިތުރު ވަގުތުގެ ފަސްވަނަ މިނިޓްގައެވެ. އެހެންކަމުން ބެލެވުނީ ނަތީޖާ ހަމަހަމަވާނެ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އޭގެ ދެމިނިޓްފަހުން ޔުނައިޓެޑުން މެޗު ކާމިޔާބުކުރި އެވެ.

މެޗުން މޮޅުވެ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް އޮތީ 35 ޕޮއިންޓާއެކު 7 ވަނައިގައެވެ. ވުލުވްސް އޮތީ 29 ޕޮއިންޓާއެކު 11 ވަނައިގަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް