ކ. މާލެ
|
2 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހުކުރު 07:41
މެޗުގައި ރެއާލްގެ ދެ ލަނޑުވެސް ޖެހީ ހޮސޭލޫ
މެޗުގައި ރެއާލްގެ ދެ ލަނޑުވެސް ޖެހީ ހޮސޭލޫ
ރޮއިޓާސް
ސްޕެނިޝް ލަލީގާ
ހޮސެލޫގެ ދެ ލަނޑުން ރެއާލް އެއްވަނަ އަށް
 
ރެއާލް އެއްވަނައިގައި އޮތޫ ދެ ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއްގައި

ހޮސެލޫ ޖެހި ދެ ލަނޑުން މޮޅުވެ, ރެއާލް މެޑްރިޑް އަލުން ލަލީގާ ތާވަލްގެ އެއްވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

ޖިރޯނާ މޮޅުވެ, އެެއްވަނައިގައި ވަނިކޮށް ރެއާލް އިން އަލުން މަގާމް ހޯދީ 2-0 ން ގެޓާފޭ ބަލިކޮށްގެންނެވެ. ގެޓާފޭ ކޮޅަށް ރެއާލްގެ ދެ ލަނޑުވެސް ޖެހީ ހޮސޭލޫ އެވެ. ފުރަތަމަ ލަނޑު ވަޒުކުއެޒް ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުޞަތެއްގައި ޖެހީ 14 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. ދެވަނަ ހާފްގައި ދެވަނަ ލަނޑު ޖަހަން ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނީ ވިނީޝިއުސް ޖޫނިއަރ އެވެ. ސަސްޕެންޝަނަށްފަހު އެނބުރި އައި ބެލިންގހަމް ވެސް މެޗުގައި މޮޅަށް ކުޅުނެވެ.

މެޗުން މޮޅުވެ ރެއާލް އެއްވަނައިގައި އޮތީ 22 މެޗުން 57 ޕޮއިންޓާ އެކުއެވެ. ދެވަނައިގައި ޖިރޯނާ އޮތީ 22 މެޗުން 55 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ގެޓާފޭ އޮތީ ތާވަލްގެ 10 ވަނައިގަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް