ކ. މާލެ
|
1 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 19:43
އިސްރާއީލު ސިފައިންގެ ހަމަލާތަކުގައި ސުންނާފަތިވެފައިވާ ސަރަޙައްދެއް
އިސްރާއީލު ސިފައިންގެ ހަމަލާތަކުގައި ސުންނާފަތިވެފައިވާ ސަރަޙައްދެއް
ރޮއިޓާސް
ބައެއް ހިސާބުތަކުން އިސްރާއީލް ސިފައިން ފޭބުން
ޣައްޒާގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން އިސްރާއީލު ސިފައިން ފައިބައިފި
 
ޣައްޒާ ސިޓީއާއި އުތުރު ޣައްޒާގެ ގަވަރުނަރޭޓްގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ދަނީ ފައިބަމުން

ޣައްޒާގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން އިސްރާއީލު ސިފައިން ފައިބައިފިއެވެ.

މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ޣައްޒާއަށް އެއްގަމު މަގުން ހަމަލާތައް ދޭން ފެށި ފަހުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޣައްޒާ ސިޓީއާއި އުތުރު ޣައްޒާގެ ގަވަރުނަރޭޓްގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވަނީ ފައިބާފައެވެ.

އުތުރު ޣައްޒާގެ ގަވަރުނަރޭޓްގެ ހުޅަނގު ސަރަޙައްދުގެ އައް-ތަވާމް، އަލް-ކަރަމާ އަދި ރާޝިދު ސްޓްރީޓްގެ އަވަށްތަކުން އަސްކަރީ ވެހިކަލްތައް މުޅިންހެން ގެންގޮސްފައި ވާކަމަށް، އަންކާރާގައި ނެރޭ އަނަޑޯލޫ އޮންލައިން ނޫހުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޣައްޒާ ސިޓީގެ އަލްއަމް އަލްއާމް، އަލް މުކައުސީ، އިންޓެލިޖެންސް ޓަވަރުސް، ބަހްލޫލް އަދި ރާޝިދު މަގުގެ އަވަށްތަކުން ވެސް އަސްކަރިއްޔާއިން ފޭބި ކަމަށް އެ ނޫހުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު އިސްރާއީލުން އެއްގަމު މަގުން ހަމަލާދޭން ފެށި ފަހުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް އެމީހުންގެ ގެތަކަށް ވަދެވުނު ކަމަށް ބައެއް މީހުން ވަނީ އަނަޑޯލޫއަށް މައުލޫމާތު ދީފައެވެ.

އިސްރާއީލުން މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ހަތްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޣައްޒާއަށް ދެމުންދާ ނުރައްކާތެރި ހަމަލާތަކުގައި މިހާތަނަށް ފަލަސްތީނުގެ 26،900 މީހުން ޝަހީދުވެ، 65،949 މީހުން ވަނީ ޒަޚަމްވެފައެވެ.

އިސްރާއީލުން ދިން ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ޣައްޒާގެ އާބާދީގެ 85 އިންސައްތަ މީހުންނަށް ކާބޯތަކެއްޗާއި ސާފު ފެނާއި ބޭހުގެ ދަތިކަން ބޮޑުވެފައިވާއިރު، އެމީހުން ތިބީ ވަންނާނެ ގެދޮރެއް ނެތި މަގުމަތިވެފައެވެ. އެންކްލޭވްގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ 60 އިންސައްތަ ވަނީ ހަލާކުވެ ނުވަތަ ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރު ވެފައި ކަމަށް އދ.ން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް