ކ. މާލެ
|
1 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 14:54
ފުލުހުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން
ފުލުހުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން
ޕޮލިސް
ޕީޖީ އަށް ހަމަލާދިނުން
ޕީޖީ އަށް ދިން ހަމަލާ އަކީ ދައުލަތުގެ އެއް ބާރަށް ދިން ހަމަލާ އެއް - ފުލުހުން
 
ޕީޖީ އަށް ހަމަލާދިނުމާއި ގުޅިގެން 2 މީހުން ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފަ
 
މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށް އެ މައްސަލައިގައި ޝާމިލްވާ މީހުން ހޯދާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ފުލުހުން ވަނީ ދީފަ
 
ޝަމީމަށް ޙަމަލާދިނީ މޫނު ފޮރުވައިގެން ތިބި ބަޔަކު އެކަން ކުރުމަށް ދުރާލާ ވަރަށް ބޮޑަށް ރާވައިގެންކަމަށްވެސް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފަ

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމް އަށް ދިން ހަމަލާ އަކީ ދައުލަތުގެ އެއް ބާރަށް ދިން ހަމަލާއެއް ކަމަށް ޗީފް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް އަހުމަދު ނާފިޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އޭނާ އެފަދައިން ވިދާޅުވީ ޕީޖީ އަށް ބުދަ ދުވަހު ދިން ހަމަލާ އާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ. ޕީޖީ އަށް ހަމަލާދިނުމާއި ގުޅިގެން 2 މީހުން ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. ނާފިޒް ވިދާޅުވީ ޕީޖީ އަށް ދޭ ހަމަލާ އަކީ ދައުލަތުގެ އެއްބާރަށް ދެވޭ ހަމަލާ އެއް ކަމަށާއި އެއީ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުންނާއި ދިވެހި ސަރުކާރުން އެއްވެސް ވަރަކަށް ފުރުސަތު ދޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ފުލުހުންގެ ހުރި ހުރިހާ ވަސީލަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން މި މައްސަލަ ބަލަމުންދާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އޭނާ ވަނީ ދެއްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށް އެ މައްސަލައިގައި ޝާމިލްވާ މީހުން ހޯދާ، އެ މީހުންނަށް ދެވެން ހުރި އަދަބެއް ދޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މައްސަލަ އޮތީ ތަހުގީގުގެ ވަރަށް ކުރީގެ މަރުހަލާއެއްގައި ކަމަށް ވުމާއި އެކު އާއްމުންނަށް މި މައްސަލަ އާއި ބެހޭގޮތުން ހާމަކުރެވެން ހުރީ މަދު މައުލޫމާތުތަކެއްކަން އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމަށް މަގުމަތިން ހަމަލާދީފައި ވަނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. އެ ހަމަލާ އާއި ގުޅިގެން އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ޕީޖީ ޝަމީމަށް ފަރުވާ ދީފައިވެއެވެ. އަދި ހަމަލާ ދީފައިވަނީ ތޫނު އެއްޗަކުން ކަމަށް ނޫސްތަކުގައި ފުރަތަމަ ރިޕޯޓްކުރިއެވެ. ނަމަވެސް ފުލުހުން ވަނީ ހަމަލާ ދިފައިވަނީ ތޫނު އެއްޗަކުން ނޫންކަން ފަހުން ހާމަކޮށްފައެވެ.

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޙުސައިން ޝަމީމަށް ހަމަލާދިން މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުގައި މިހާތަނަށް ވަނީ 2 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޙުސައިން ޝަމީމަށް ހަމަލާ ދީފައިވަނީ އިއްޔެ ފަތިހުގެ ވަގުތެއްގައި ސައިކަލެއްގައި ދިޔަ ދެމީހަކުކަމަށް ޕީޖީ އޮފީހުން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ފުލުހުން ވަނީ އެދިފައެވެ. ޝަމީމަށް ޙަމަލާދިނީ މޫނު ފޮރުވައިގެން ތިބި ބަޔަކު އެކަން ކުރުމަށް ދުރާލާ ވަރަށް ބޮޑަށް ރާވައިގެންކަމަށްވެސް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި އެއީ ކޮންބައެއްކަން ދެނެގަނެވިފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް