ކ. މާލެ
|
1 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 06:48
އަލް ނަސްރުން ކުޅުނު މެޗުގައި ރޮނާލްޑޯ
އަލް ނަސްރުން ކުޅުނު މެޗުގައި ރޮނާލްޑޯ
ޓްވިޓަރ
އަލް ނަސްރު
އަނިޔާގެ ސަބަބުން، މިއާމީއާ ދެކޮޅަށް ރޮނާލްޑޯ އަށް ނުކުޅެވޭނެ
 
މިހާރު ރޮނާލްޑޯ އަންނަނީ އަނިޔާ އިން ރަނގަޅު ވުމުގެ ފަހު މަރުހަލާ ފުރިހަމަ ކުރަމުން

ސައުދީ ޕްރޯ ލީގުގެ އަލް ނަސްރުން، އެމެރިކާގެ އިންޓަ މިއާމީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގައި، އަލް ނަސްރުގެ ކެޕްޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަށް ނުކުޅެވޭނެ ކަމަށް އެ ކުލަބުން ބުނެފި އެވެ.

އަލް ނަސްރުން، އިންޓަ މިއާމީއާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނާނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ އެވެ. އެ މެޗުގެ ކުރިން އަލް ނަސްރުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، އަނިޔާގެ ސަބަބުން ރޮނާލްޑޯ އަށް އެ މެޗުގައި ނުކުޅެވޭނެ އެވެ. ރޮނާލްޑޯ އަށް ލިބުނު އަނިޔާ މުޅިން ރަނގަޅުވެފައި ނުވާއިރު، މީގެ ކުރިން އަލް ނަސްރުން ކުޅެން އޮތް އެހެން ދެ މެޗު ވެސް ވަނީ އެކަމުގެ ސަބަބުން ކެންސަލް ކޮށްފަ އެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން ވާހަކަ ދައްކަމުން އަލް ނަސްރުގެ ކޯޗު ލުއިސް ކާސްޓްރޯ ބުނީ، އެ މެޗުގައި ރޮނާލްޑޯ އަށް ކުޅެވޭނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރި ނަމަވެސް، އޭނާ އަށް އެ މެޗު ނުކުޅެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަނިޔާ އިން ރޮނާލްޑޯ މުޅިން ރަނގަޅު ނުވާކަން ފާހަގަކޮށް އޭނާ ބުނީ، މިހާރު ރޮނާލްޑޯ އަންނަނީ އަނިޔާ އިން ރަނގަޅު ވުމުގެ ފަހު މަރުހަލާ ފުރިހަމަ ކުރަމުން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން، އަވަސް އަރުވާލައިގެން ރޮނާލްޑޯ ލައްވާ ކުޅުވަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށާއި، ބޭނުން ވަނީ ރޮނާލްޑޯ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހުރެ ކުޅެން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އަނިޔާގެ ސަބަބުން ރޮނާލްޑޯ އަށް މެޗު ނުކުޅެވޭއިރު، ރޮނާލްޑޯއާ އިންޓަ މިއާމީގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީގެ ކުރިމަތިލުމަކަށް ގިނަ މީހުން ތިބީ ކެތްމަދުވެފަ އެވެ. އެންމެ ފަހުން ރޮނާލްޑޯއާ މެސީގެ ކުރިމަތިލުމެއް ފެނުނީ މިދިޔަ އަހަރު އެވެ. އޭރު މެސީ ކުޅެމުން އައި ފްރާންސްގެ ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ)އާ ދެކޮޅަށް ނިކުތީ، ހޮވާލެވުނު ޓީމެކެވެ. އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަންކަން ވެސް ކުރީ ރޮނާލްޑޯ އެވެ. އެ މެޗު ޕީއެސްޖީން ކާމިޔާބު ކުރި ނަމަވެސް، ވިދާލީ ރޮނާލްޑޯ އެވެ. އެ މެޗުގައި އޭނާ ވަނީ ދެ ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ.

އަލް ނަސްރާ ދެކޮޅަށް ނިކުތުމުގެ ކުރިން އިންޓަ މިއާމީން ވަނީ އަލް ހިލާލާ ދެކޮޅަށް ވެސް ކުޅެފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެ މެޗުން އިންޓަ މިއާމީ ވަނީ ބަލިވެފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް