ކ. މާލެ
|
31 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުދަ 22:56
ބާ ކައުންސިލުގެ ރައީސް އިސްމައީލް ވިޝާމް
ބާ ކައުންސިލުގެ ރައީސް އިސްމައީލް ވިޝާމް
ސަން އޮންލައިން
ބާ ކައުންސިލުގެ ރައީސް ވިޝާމް
ބާ ކައުންސިލުގެ ރައީސް ވިޝާމް އަވަހާރަވެއްޖެ
ވިޝާމް އަވަހާރަވީ ކޮން ސަބަބަކާހުރެ ކަމެއް ސާފެއް ނުވޭ

ބާ ކައުންސިލުގެ ރައީސް އިސްމާއީލް ވިޝާމް ކުއްލިގޮތަކަށް އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ.

ވިޝާމް އަވަހާރަވީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް، ވިޝާމް އަވަހާރަވީ ކޮން ސަބަބަކާހުރެ ކަމެއް ސާފެއް ނުވެއެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް، މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމުގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ ނައިބުކަން ކުރެއްވި ގާނޫނީ ވަކީލު ވިޝާމް، ބާ ކައުންސިލުގެ ރައީސް ކަމަށް އައްޔަނުކުރެއްވީ 12 ޖޫން 2022 ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
- ކޮމެންޓް