ކ. މާލެ
|
31 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުދަ 07:11
ޖޯޖިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު އިރަކްލީ ގާރިބަޝްވިލީ
ޖޯޖިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު އިރަކްލީ ގާރިބަޝްވިލީ
ރޮއިޓާސް
ޖޯޖިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު އިސްތިއުފާ ދެއްވުން
ޖޯޖިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު އިރަކްލީ ގަރިބަޝްވިލީ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
 
ގަރިބަޝްވިލީ ވިދާޅުވީ ވެރިކަން ކުރާ ޖޯޖިއާ ޑްރީމް ޕާޓީގެ ޗެއާމަންގެ މަގާމަށް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުން ގަބޫލުކުރެއްވީ އަންނަ އަހަރުގެ އޮޓަމްގައި ބާއްވާ ގައުމީ އިންތިހާބަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް

ޖޯޖިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު އިރަކްލީ ގާރިބަޝްވިލީ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ.

ގަރިބަޝްވިލީ އިސްތިއުފާ ދެއްވީ މިއަހަރުގެ އެގައުމުގެ ޢާއްމު އިންތިހާބުގެ ކުރިން ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ދައުރެއް އަދާކުރެއްވުމަށެވެ.

މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ގަރިބަޝްވިލީ ވަނީ ވެރިކަން ކުރާ ޖޯޖިއަން ޑްރީމް ޕާޓީގެ ޗެއާމަންގެ މަގާމަށް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުން ގަބޫލުކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އާ ޕާލަމެންޓް އިންތިހާބަށް، ޖޯޖިއާގެ ޑްރީމް އިން އެހެން ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލް ކުރުމުގައި ކުރިއަށް ދިއުމަށް ޓަކައި އިންތިހާބުތައް ނިންމަން ތައްޔާރުވާން ޖެހޭ
ގަރިބަޝްވިލީ

އޭނާ އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައި މިވަނީ އެ ޕާޓީގެ އޮނަރަރީ ޗެއާމަންގެ ލަގަބު އަލުން ހޯއްދެވި ޖޯޖިއާގެ ޑްރީމްގެ ބާނީ ބިދްޒީނާ އިވަނިޝްވިލީ އެނބުރި ގައުމަށް ވަޑައިގެންނެވިތާ މަހެއްހާ ދުވަސް ފަހުންނެވެ.

ރަޝިޔާއާ ގުޅުން އޮންނަ މުއްސަނދި ބޭފުޅެއް ކަމަށްވާ އިވަނިޝްވިލީ ވަނީ މީގެ ކުރިން ޖޯޖިއާގެ ބޮޑުވަޒީރުކަން 2012 އިން 2013 އަށް ކުރައްވާފައެވެ.

ޖޯޖިއާގެ ޑްރީމް އިން ގެންދަނީ ރަޝިޔާއާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ތާއީދު ނުކުރުމަށާއި ޔޫކްރޭނަށް އަސްކަރީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްނުދިނުމުގެ ސްޓޭންޑެއް ދަމަހައްޓަމުންނެވެ. ފާއިތުވި އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޕާޓީން ވަނީ އާންމުންގެ ބޮޑެތި މުޒާހަރާތަކަށް ފަހު ރަޝިއާގައި އޮތް ގާނޫނެއްގެ ހަނދާން އާކޮށްދޭ ބޭރުގެ އެޖެންޓް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ބިލެއް އަނބުރާ ގެންގޮސްފައެވެ.

އިދިކޮޅު ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަނަލް މޫވްމަންޓްގެ ޗެއާމަން ލެވަން ޚަބޭޝްވިލީ ވަނީ ގަރިބަޝްވިލީ އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާ މެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައި، އެއީ އިވާނިޝްވިލީގެ ސިޔާސީ ހަރަކާތާ ގުޅުވައިފައެވެ.

އަދި މި ސަރުކާރަކީ ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތު ފުއްދައިދޭ ސަރުކާރެއް ނޫން ކަމަށާއި އޭގެ ބަދަލުގައި އިސްކަން ދެނީ އަމިއްލަ މަސްލަހަތާއި އިވާނިޝްވިލީ މުއްސަނދިކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

2013 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2015 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ބޮޑުވަޒީރުކަން ކުރެއްވި ގަރިބަޝްވިލީ އަލުން އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވީ 2021 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް