ކ. މާލެ
|
30 ޖެނުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 13:21
ވާޖިލް ވެން ޑައިކް
ވާޖިލް ވެން ޑައިކް
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ވާޖިލް ވެންޑައިކް
ކްލޮޕް ނެތި ލިވަޕޫލުގައި ވެންޑައިކް ހުންނާނެތަ؟
 
ކްލޮޕް އަކީ ކުޅުންތެރިންނަށް ބައްޕަ އެއް: ވެންޑައިކް

ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗުކަމުން މި ސީޒަނަށް ފަހު ވަކިވާނެކަން ޔާގެން ކްލޮޕް އިއުލާނު ކުރުމާއެކު ކުލަބުގައި ތިބި ތަރިންގެ މުސްތަގްބަލާމެދު ސުވާލުތަކެއް އުފެދިއްޖެ އެވެ.

ކެޕްޓަން ވާޖިލް ވެންޑައިކް އަށް މި ސުވާލު އަމާޒު ކުރުމުން އޭނާ ބުނީ "ތިޔައީ ވަރަށް ބޮޑު ސުވާލެއް؟" ކަމަށެވެ.

އަހަރެންނަކަށް ނޭނގެ ތިޔަށް ދޭނެ ޖަވާބެއް. ތިޔައީ ވަރަށް ބޮޑު ސުވާލެއް. ކޯޗު އެކަންޏެއްނޫން. އެތައް ބައިވަރު އޮފިޝަލުން ވެސް އޭނާއާއެކު ވަކިވާނެ. އެހެންވީމާ ކުލަބު ދާނީ ކޮން މިސްރާބަކަށްކަން އަހަރެންނަށް ނޭނގެ. ކުލަބުގެ އަތްމަތީގައި އޮތް ވަރަށް ބޮޑު ޓާސްކެއް (ކުޅުންތެރިން) ހިފެހެއްޓުމަކީ
ވެންޑައިކް
ކްލޮޕް އާއި ވެންޑައިކް - ގޫގުލް

އުމުރުން މިހާރު 30 އަހަރުގެ ވެންޑައިކް ލިވަޕޫލަށް ގެނައީ 2018 ވަނަ އަހަރު ކްލޮޕް އެވެ. އޭނާ އަކީ ލިވަޕޫލްގައި ކްލޮޕް ހޯދި ކާމިޔާބީތަކުގައި އެންމެ މުހިންމު އެއް ބައިވެރިޔާ އެވެ.

އަހަރެން ވަރަށް އުފާކުރަން ކްލޮޕްގެ ދުވަސްވަރު ހޯދި ކާމިޔާބީތަކުގައި ހިއްސާ ވެވުމުން. އޭނާ އަކީ އަހަރެންނާއި އެހެން ކުޅުންތެރިންނަށް ވެސް ވަރަށް މުހިންމު މީހެއް. ބައްޕައެއް ފަދަ ކޯޗެއް
ވެންޑައިކް

ކްލޮޕް އަށް ފަހު ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗުކަމަށް ގެންނާނެ މީހަކާމެދު ދަނީ މަޝްވަރާކުރެވެމުންނެވެ. އެ މަގާމަށް ގެންނާނެ ކަމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބެލެވޭ ކޯޗަކީ ބަޔާން ލެވަކޫސަންގެ ކޯޗު އަދި ލިވަޕޫލްގެ ކުރީގެ މިޑްފީލްޑަރު ސްޕޭންގެ ޒަވީ އަލޮންސޯ ކަމަށްވެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް