ކ. މާލެ
|
30 ޖެނުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 11:37
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ޤަތަރުގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ޤަތަރުގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
ރޮއިޓާރސް
އޭއެފްސީ އޭޝިއަން ކަޕް
ޤަތަރު އަތުން ބަލިވެ ފަލަސްތީން ކަޓައިފި
 
ޤަތަރުގެ އަލް ބައީތު ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މެޗުން ފަލަސްތީނު ބަލިވީ 2-1 އިން

މިހާރު ކުރިއަށްދާ އޭއެފްސީ އޭޝިއަން ކަޕްގެ ގަދަ 16 ވަނަ ބުރުގައި މުބާރާތް ބާއްވާ ޤައުމު ޤަތަރު އަތުން ބަލިވި ނަމަވެސް، ފަލަސްތީނަށް އޮތް ލޯބި ދައްކާލައިފި އެވެ.

ޤަތަރުގެ އަލް ބައީތު ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މެޗުން ފަލަސްތީނު ބަލިވީ 2-1 އިންނެވެ. ނަމަވެސް މެޗު ފެށުމުގެ ކުރިން ވެސް ދަނޑު ބޭރުގައި ސަޕޯޓަރުން ވަނީ ފަލަސްތީނަށް އޮތް ލޯބި ދައްކާާލައިފަ އެވެ. ފަަލަސްތީނުގެ ދިދަ ހިފައިގެން ތިބެ، އެ މީހުން ވަނީ ފަލަސްތީނާއެކު ތިބިކަަމަށް ބުނެފަ އެވެ.

މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައި ކުރި ހޯދީ ވެސް ފަލަސްތީނުންނެވެ. ފުރަތަމަ ހާފުގެ 37 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ މުޙައްމަދު ދަބާ އެވެ. ނަމަވެސް، ފުރަތަމަ ހާފުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ޤަތަރުން ވަނީ ލަނޑު ޖަހައިގެން ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްފަ އެވެ. އެ ޓީމަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނީ ޙަސަން އަލް ޙައިދޫސް އެވެ. މެޗުން ޤަތަރު މޮޅުވީ ދެ ވަނަ ހާފުގައި ލިބުނު ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބު ކޮށްގެންނެވެ. ދެ ވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ހަތަރު ވަނަ މިނެޓުގަައި ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބު ކުރީ އަކްރަމް އަފީފް އެވެ.

މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ޤަތަރު ޖާގަ ހޯދިއިރު، ކުއާޓާ ގައި ކުޅޭ މެޗު އޮންނާނީ ފެބްރުވަރީ މަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ގާޒާގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް އިޒްރޭލް ސިފައިންދޭ ހަމާލާތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކޮށްފި
ފަލަސްތީނަށް މިނިވަންކަން ލިބެންވާނީ މަޝްވަރާ ކޮށްގެން، ވަކި ވަކި ގައުމުތަކުން ފަލަސްތީން ބަލައިގަނެގެންނެއް ނޫން: އެމެރިކާގެ ރައީސް
ނޯވޭ، އަޔަލޭންޑް އަދި ސްޕެއިން އިން ފަލަސްތީން ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަން ނިންމައިފި
އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ހައްޔަރު ކުރަން އައިސީސީ އަށް ހުށަހެޅުމުން ބައިނަލް އަގްވާމީ މުޖްތަމައުން ތާއީދު ކޮށްފި
އިޒްރޭލު ސިފައިން ޖަބާލިއާ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕުގެ ހޮސްޕިޓަލަށް ހަމަލާ ދީފި
ނަތަންޔާހޫ އާއި އޭނާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ހައްޔަރު ކުރަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އުޅޭތީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ކޯފާވެއްޖެ
ގާޒާއިން 900،000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން 2 ހަފްތާ ތެރޭ ހިޖުރަ ކޮށްފި: އދ
އިޒްރޭލުގެ ލީޑަރުންނާއި ހާމާސްގެ ލީޑަރުން ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރު ނެރޭނެ އެކަށީގެންވާ ހެކި އެބަހުރި: އައިސީސީގެ ޗީފް ޕްރޮސެކިއުޓަރ