ކ. މާލެ
|
30 ޖެނުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 06:38
މީގެ ކުރިން ބާސެލޯނާ އަށް އިރުޝާދު ދިން ސްޕެއިންގެ ލުއިސް އެންރީކޭ
މީގެ ކުރިން ބާސެލޯނާ އަށް އިރުޝާދު ދިން ސްޕެއިންގެ ލުއިސް އެންރީކޭ
ރޮއިޓާސް
ބާސެލޯނާ
ބާސެލޯނާއާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުރި ސުވާލަށް އެންރީކޭގެ ޖަވާބެއް ނެތް!
 
ބާސެލޯނާގައި ހޭދަކުރި ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި އޭނާ ވަނީ 181 މެޗުގައި އެ ކުލަބަށް އިރުޝާދު ދީފައި

ސްޕެއިންގެ ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުކަމާ އަލުން ހަވާލުވެދާނެތޯ ކުރި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް، ލުއިސް އެންރީކޭ ދެކޮޅު ހަދައިފި އެވެ.

އުމުރުން 53 އަހަރުގެ އެންރީކޭ ވަނީ މީގެ ކުރިން ބާސެލޯނާ އަށް އިރުޝާދު ދީ، ކާމިޔާބުތަކެއް ހޯދައިދީފަ އެވެ. ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުކަމާ އޭނާ ހަވާލުވީ 2014 ވަނަ އަހަރު އެވެ. ތިން އަހަރު އެ ކުލަބަށް އިރުޝާދު ދިނުމަށްފަހު، 2017 ވަނަ އަހަރު އޭނާ ވަނީ އެ ކުލަބު ދޫކޮށްލައިފަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން ސްޕެއިންގެ ޤައުމީ ޓީމަށް އިރުޝާދު ދިނުމަށްފަހު، މިހާރު އެންރީކޭ އިރުޝާދު ދެމުން އަންނަނީ ފްރާންސްގެ ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ) އަށެވެ.

ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުކަމުގައި މިހާރު ހުރި ސްޕެއިންގެ ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް ވަނީ، މި ސީޒަނަށް ފަހު އެ ކުލަބު ދޫކޮށްލާނެކަން ހާމަކޮށްފަ އެވެ. އެއާއެކު، އަންނަ ސީޒަނަށް ބާސެލޯނާ އިން އައު ކޯޗެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ އެވެ. ސްޕެއިންގެ މީޑިއާ ތަކުގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުން، އެ ކުލަބުގެ ސަޕޯޓަރުން ބޭނުން ވަނީ، ބާސެލޯނާގެ ކޯޗަކަށް އަލުން އެންރީކޭ ގެނައުމަށެވެ. އެކަމާ ގުޅޭ ވާހަކަތައް މީޑިއާ ތަކުގައި ދައުރުވާން ފެށުމުން، ނޫސްވެރިން ވަނީ އެންރީކޭއާ އެ ސުވާލު އަމާޒު ކޮށްފަ އެވެ. އެ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެމުން އެންރީކޭ ބުނީ، އެކަމާ ގުޅިގެން އޭނާ ބުނާނެ އެއްޗެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެއްވެސް ކޮމެންޓެއް ކުރަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ވެސް އެންރީކޭ ބުންޏެވެ.

އެންރީކޭ، މިހާރު އޭނާ އިރުޝާދު ދެމުން އަންނަ ޕީއެސްޖީއާ ހަވާލުވީ މިދިޔަ އަހަރު އެވެ. އެ ކުލަބާއެކު އޭނާ ސޮއި ކުރީ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގަ އެވެ. އެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2025 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. އެންރީކޭގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ބައެއް މެޗުތަކުގައި ޕީއެސްޖީ އަށް ނަތީޖާ ނުނެރެވޭތީ، އޭނާ އަށް ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެ، ޕްރެޝަރު ބޮޑުވެފަ އެވެ.

ކުރިން ބާސެލޯނާގައި ހޭދަކުރި ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި އޭނާ ވަނީ 181 މެޗުގައި އެ ކުލަބަށް އިރުޝާދު ދީފަ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބާސެލޯނާ ވަނީ 138 މެޗުން މޮޅުވެފަ އެވެ. 21 މެޗުން ބަލިވެފައިވާއިރު، 22 މެޗު ނިމުނީ އެއްވަރުވެގެންނެވެ. އޭނާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ބާސެލޯނާ އިން ވަނީ ނުވަ ތައްޓެއް ކާމިޔާބު ކޮށްފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް