ކ. މާލެ
|
28 ޖެނުއަރީ 2024 | އާދީއްތަ 13:14
މި ސަރުކާރުގެ ކެބިނެޓް ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
މި ސަރުކާރުގެ ކެބިނެޓް ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުން
3 ވަޒީރަކާއި އޭޖީ އަށް ރުހުން ނުދޭން އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ގްރޫޕުން ފާސްކޮށްފި
 
މި ސަރުކާރުގެ 22 ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ނަގާ ވޯޓު 1:30 ގައި ނެގުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި
 
އެމްޑީޕީ ޕީޖީ ގްރޫޕުން ވަނީ ބާކީ ތިބި ވަޒީރުންނަށް މެމްބަރުންނަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް ވޯޓު ދިނުމަށް "ފްރީ ވިޕެއް" ނެރުމަށް ފާސްކޮށްފައި
 
މި ހަތަރު ވަޒީރުންނަށް ރުހުންދޭން ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިނުމަށް ފާސްކުރަން ހުށަހެޅުއްވީ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުލް މުޣުނީ

3 ވަޒީރަކާއި، ބަންޑާރަނާއިބަށް ރުހުން ނުދޭން އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ގްރޫޕުން ނިންމައިފިއެވެ.

އެމްޑީޕީ ޕީޖީ ގްރޫޕުން އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ރުހުން ނުދޭން ނިންމާފައި ވަނީ

*ޑރ. ޢަލީ ޙައިދަރު އަޙްމަދު، މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ، ލޭންޑް އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް

*ޑރ.މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު، މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

*މުޙައްމަދު ސަޢީދު، މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް

*އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު އުޝާމް، އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަށެވެ.

މި ހަތަރު ވަޒީރުންނަށް ރުހުންދޭން ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިނުމަށް ފާސްކުރަން ހުށަހެޅުއްވީ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުލް މުޣުނީއެވެ. މި ނިންމުމަށް ތާއީދުކުރެއްވީ ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ޝާހިދުއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ޕީޖީ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތީ 37 މެމްބަރުންނެވެ. އެ ނިންމުން ފާސްވީ 21 މެމްބަރުންގެ ވޯޓާއި އެކުގައެވެ. އެމްޑީޕީ ޕީޖީ ގްރޫޕުން ވަނީ ބާކީ ތިބި ވަޒީރުންނަށް މެމްބަރުންނަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް ވޯޓު ދިނުމަށް "ފްރީ ވިޕެއް" ނެރުމަށް ފާސްކޮށްފައެވެ.

މި ސަރުކާރުގެ 22 ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ނަގާ ވޯޓު 1:30 ގައި ނެގުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް