ކ. މާލެ
|
26 ޖެނުއަރީ 2024 | ހުކުރު 22:26
ޕީއެންސީ އާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންނާއެކު ރައީސް މުއިއްޒު
ޕީއެންސީ އާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންނާއެކު ރައީސް މުއިއްޒު
ޕީޕީއެމް
ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުން
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ އިތުރު ތިން މެންބަރަކު ޕީއެންސީއަށް
 
މިވަގުތު ސިޓީ ކައުންސިލުގައި ތިއްބެވި 19 މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 16 މެންބަރުން ތިއްބެވީ ޕީޕީއެމް އަދި ޕީއެންސީގައި

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ އިތުރު ތިން މެންބަރަކު ޕީއެންސީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފިއެވެ.

އެކަން ފާހަގަކޮށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ނައިބު މޭޔަރު އަޙްމަދު ނަރީޝް ވަނީ އެ މެންބަރުންނަށް މަރްހަބާ ދަންނަވާފައެވެ. އެގޮތުން ޕީއެންސީއާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންނަކީ:

  • މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް އަބޫބަކުރު
  • މާފަންނު ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަރީޝް
  • މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާ އައިޝާތު އާޒިމާ

މި މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން އަރީޝް، ކައުންސިލަށް ހޮވުނީ އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައެވެ. އަދި ކައުންސިލަރު އިބްރާހީމް އަބޫބަކުރު، މި ދޭތެރެއިން ޕީޕީއެމް އިން ވަކިވެވަޑައިގެން ޕީއެންއެފްއާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި އާޒިމާ ހޮވުނީ ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓުގައެވެ.

މި މެންބަރުންނާ އެކު، މިވަގުތު ސިޓީ ކައުންސިލުގައި ތިއްބެވި 19 މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 16 މެންބަރުން ތިއްބެވީ ޕީޕީއެމް އަދި ޕީއެންސީގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް