ކ. މާލެ
|
24 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުދަ 10:28
އަލް ނަސްރަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޕޯޗުގަލްގެ ކެޕްޓަން ރޮނާލްޑޯ
އަލް ނަސްރަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޕޯޗުގަލްގެ ކެޕްޓަން ރޮނާލްޑޯ
ރޮއިޓާސް
އަލް ނަސްރު
ރޮނާލްޑޯ އަށް އަނިޔާވެ، އަލް ނަސްރުގެ ދެ މެޗު ފަސްކޮށްފި
 
އެއީ ޝަންހާއީ ޝެންހުއާ އަދި ޒޭޖިއާން އެފްސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުމަށް ތާވަލުކޮށްފައިވާ މެޗުތައް

ސައޫދީ ޕްރޯ ލީގުގެ އަލް ނަސްރަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޕޯޗުގަލްގެ ކެޕްޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަށް އަނިޔާވެ، އެ ޓީމުން ކުޅެން އޮތް ދެ މެޗެއް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

އަލް ނަސްރުން ފަސްކޮށްފައި ވަނީ، ޗައިނާގައި ކުޅުމަށް ތާވަލުކޮށްފައިވާ ދެ މެޗެވެ. އެއީ ޝަންހާއީ ޝެންހުއާ އަދި ޒޭޖިއާން އެފްސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުމަށް ތާވަލުކޮށްފައިވާ މެޗުތަކެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ މެޗު ކުޅުމަށް ތާވަލުކޮށްފައި އޮތީ ބުދަ ދުވަހު އެވެ. އަދި ދެ ވަނަ މެޗު ކުޅުމަށް ތާވަލުކޮށްފައި އޮތީ އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު އެވެ. ނަމަވެސް، އަލް ނަސްރުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އަންނަ ރޮނާލްޑޯ އަށް އަނިޔާވުމުގެ ސަބަބުން، މިހާރު ވަނީ އެ ދެ މެޗު ފަސްކޮށްފަ އެވެ.

ޗައިނާގައި މެޗު ކުޅުމަށް އަލް ނަސްރުން ތާވަލުކޮށްފައި އޮތް އިރު، އެ ދެ މެޗަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ވިއްކި ޓިކެޓު ހުސްވެފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފަ އެވެ. އަދި މެޗު ފަސް ކުރަން ޖެހުމުގެ ސަބަބުން، ޓިކެޓު ގަތް ސަޕޯޓަރުންނަށް ބަދަލު ދިނުމަށް ވެސް މިހާރު ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ. މެޗު ފަސްކުރަން ޖެހުމާއެކު، ރޮނާލްޑޯ ވަނީ ޗައިނާގައި ތިބި އޭނާގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ކިބައިން މަޢާފަށް ވެސް އެދިފަ އެވެ.

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑު ދޫކޮށްލުމަށްފަހު، އަލް ނަސްރަށް ބަދަލުވެ ރޮނާލްޑޯ އަންނަނީ އެ ޓީމުގައި މޮޅަށް ކުޅެމުންނެވެ. މިދިޔަ އަހަރު، އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔަކީ ވެސް ރޮނާލްޑޯ އެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔާގެ ލިސްޓުގެ ކުރީގައި ރޮނާލްޑޯ އޮތީ، ނޯވޭގެ އާލިން ހާލަންޑް އަދި ފްރާންސްގެ ކީލިއަން އެމްބާޕޭ ވެސް ފަހަތަށް ޖައްސާލުމަށްފަހު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް