ކ. މާލެ
|
24 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުދަ 06:53
މާލޭގެ ބާޒަރުމަތީގައި ކަނޑު މަސްތަކެއް
މާލޭގެ ބާޒަރުމަތީގައި ކަނޑު މަސްތަކެއް
ރާއްޖެއެމްވީ
ކަނޑުމަސް އެކްސްޕޯޓުކުރުން
ޔޫރަޕަށް އެތެރެކުރާ މަހުގެ ބާވަތްތަކަށް ނަގާ ޑިއުޓީ ކުޑަކުރަން އަނެއްކާ ވެސް މަޝްވަރާކޮށްފި
 
ރާއްޖެއިން ޔޫރަޕަށް އެތެރެކުރާ މަހުގެ ބާވަތްތަކުން ނަގާ ޓެރިފް ކުޑަ ކުރުމަށް، ކުރީގެ ސަރުކާރުން ވެސް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރި
 
އެގޮތުން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އަދި އިނގިރޭސިވިލާތާއެކު ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކާއެކު އެ ޑިއުޓީ ކުޑަ ކުރެވޭނެ ކަމުގެ ފެހި ސިގްނަލް އޭރުގެ ސަރުކާރުން ދިން

ރާއްޖެއިން ޔޫރަޕަށް ބޭރުކުރާ މަހުގެ ބާވަތްތަކުން ނަގާ ޑިއުޓީ ކުޑަކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ޚާރިޖީ ވަޒީރު މޫސާ ޒަމީރު، ފްރާންސްއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޖީން ފްރާންސޯ ޕެކްޓެޓް މަޝްވަރާކުރައްވައިފިއެވެ.

އެ ދެބޭފުޅުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު ސަފީރު ޖީން، ވަޒީރު ޒަމީރުގެ އަރިހަށް ކުރެއްވި އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތުގައެވެ. މި ޒިޔާރަތުގައި ދެ ބޭފުޅުން ވަނީ ގިނަ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވައި މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ.

އެގޮތުން ރާއްޖެ އާއި ފަރަންސޭސިވިލާތާ ދެމެދުގައި އޮތް ގާތް ރަޙްމަތްތެރި ގުޅުމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވައި، ދެޤައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ދެ ބޭފުޅުން ވަނީ މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން، އިގްތިސާދީ ތަރައްގީ އާއި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް އަހުލުވެރިވުމާއި، ސަލާމަތީ ދާއިރާއިން އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ އިތުރުން، ދިވެހިންނަށް ޔޫރަޕަށް ދަތުރުކުރުމަށް ލުއިދިނުމާއި، ރާއްޖޭގެ މަހުގެ ބާވަތްތަކުން ނަގާ ޓެރިފް ކުޑަކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ވަނީ މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ވަޒީރު ޒަމީރު ވަނީ ފަރަންސޭސިވިލާތާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ތައްޔާރަށް އޮތްކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ރާއްޖެއިން ޔޫރަޕަށް އެތެރެކުރާ މަހުގެ ބާވަތްތަކުން ނަގާ ޓެރިފް ކުޑަ ކުރުމުގެ މަޝްވަރާތަކަކީ، ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިޙްގެ ސަރުކާރުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރެވުނު މަޝްވަރާއެކެވެ. އެގޮތުން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އަދި އިނގިރޭސިވިލާތާއެކު ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކާއެކު، ރާއްޖެއިން ޔޫރަޕަށް ބޭރުކުރާ މަހުން ޓެރިފް ނުވަތަ ޑިއުޓީ ކުޑަ ކުރެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އޭރުގެ ސަރުކާރުން ދިނެވެ. ޔޫރަޕުގެ ގައުމުތަކަށް ރާއްޖެއިން ކަނޑުމަސް ބޭރުކުރާއިރު، 24 އިންސައްތައިގެ ޓެކުހެއް ދައްކަން ޖެހެ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް