ކ. މާލެ
|
22 ޖެނުއަރީ 2024 | ހޯމަ 18:57
ވިކްޓްރީއާއި ލެގޫންސް ވާދަކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ވިކްޓްރީއާއި ލެގޫންސް ވާދަކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ދެވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ
ލެގޫންސް ވެސް ބަލިކޮށް، ވިކްޓްރީ ކްއާޓާ ފައިނަލް ޔަގީން ކޮށްފި
 
ވިކްޓްރީ ވަނީ ތިން މެޗުވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފަ

ލެގޫންސް ވެސް ފަސޭހައިން ބަލިކޮށް, ދެވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކްއާޓާ ފައިނަލުން ވިކްޓްރީ ޖާގަ ޔަގީން ކޮށްފިއެވެ.

ކުރީގެ ގަދަބާރު ވިކްޓްރީ އަލުން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ ޖާގަ ހޯދަން ކުރާ މަސައްކަތުގައި މިހާތަނަށް ކުޅުނު ތިން މެޗު ވެސް ވަނީ ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. ތިންވަަނަ މެޗުގައި ލެގޫންސް ބަލިކުރީ 4-1 ނެވެ. މެޗުގެ ކޮންމެ ހާފެއްގައި ވިކްޓްރީން ދެ ލަނޑު ޖެހިއެވެ. ފުރަތަމަ ހާފްގައި ފުރަތަަމަ ދެ ލަނޑު ޖެހީ 2022 ވަނަ އަހަރު ވެސް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގައި ކުޅުނު ހުސައިން ފައިސަލް އާއި މުހައްމަދު އުމެއިރު އެވެ. ދެވަނަ ހާފްގެ ކުރީކޮޅު ތިންވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ފާރޫގު ހައިދަރޯފް އެވެ. ފަހު ލަނޑު ޕެނަލްޓީ އަކުން ކާމިޔާބުކުރީ ހަސަންބޮއޭވް އެވެ. ލެގޫންސްގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު ވިކްޓްރީން ތިން ލަނޑު ޖެހި ފަހުން ކާމިޔާބުކުރީ ލަންކާ ފޯވާޑް މުޙައްމަދު ޝިފާން އެވެ.

ވިކްޓްރީގެ ކުރިން ކްއާޓާ ފައިނަލް ޔަގީންކޮށްފައި ވަނީ ތިން މެޗުންވެސް މޮޅުވެ މަސްއޮޑި ސްޕޯރޓްސް ކްލަބެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް