ކ. މާލެ
|
22 ޖެނުއަރީ 2024 | ހޯމަ 18:42
ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓް
ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓް
ރާއްޖެއެމްވީ
ބޮމެއް އޮތްކަމަށް ބުނެ ބިރުދެއްކުން
ހދ. ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓުގައި ހުރެ ބޮމެއް އޮތްކަމަށް ބުނެ ބިރުދެއްކި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
 
މި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުނޭ

ހދ. ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓުން ފުރަން ގޮސް ހުރި މީހަކު ބޮމެއް އޮތް ކަމަށް ބުނެ ބިރުދައްކާފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލަ އެއް ފެންމަތިވެއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ހދ. ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓުން ފުރަން ގޮސް ހުރި މީހަކު ބޮމެއް އޮތް ކަމަށް ބުނެ ބިރު ދައްކާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްްސަލަ އަކާއި ގުޅިގެން އެ މީހާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ ހާދިސާ ހިނގާފައި ވަނީ ހޯމަ ދުވަހުއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ، އެ މައްސަލައިގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ދިވެހި ފިރިހެނެއް ކަމަށެވެ.

އަދި މިހާރު ފުލުހުން ދަނީ މި މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަމުން ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

މިހާތަނަށް އައި އިރު މި މައްސަލައިގެ އިތުރު ތަފްސީލެއް ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް