ކ. މާލެ
|
21 ޖެނުއަރީ 2024 | އާދީއްތަ 06:52
ޕީއެސްޖީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ގޮންޒާލޯ ރާމޯސް އަދި ކޯލޯ މުއާނީ
ޕީއެސްޖީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ގޮންޒާލޯ ރާމޯސް އަދި ކޯލޯ މުއާނީ
ރޮއިޓާސް
ޕީއެސްޖީ
ރާމޯސް އަދި ކޯލޯ މުއާނީ އަކީ ޕީއެސްޖީގެ މުސްތަޤުބަލު: އެންރީކޭ
 
އެންރީކޭ ބުނީ، އެއީ މަތީ ފަންތީގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ދެ ސްޓްރައިކަރުން ކަމަށް

ފްރާންސްގެ ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ) އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޕޯޗުގަލްގެ ގޮންޒާލޯ ރާމޯސް އަދި ފްރާންސްގެ ރަންޑަލް ކޯލޯ މުއާނީ އަކީ އެ ކުލަބުގެ މުސްތަޤުބަލު ކަމަށް، ލުއިސް އެންރީކޭ ބުނެފި އެވެ.

ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗު އެންރީކޭ މިހެން ބުނީ، އެ ދެ ކުޅުންތެރިން ވެސް ޕީއެސްޖީ ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަމަށް، ފްރާންސްގެ ބައެއް މީޑިއާތަކުގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ރައްދު ދެމުންނެވެ. ފްރާންސްގެ މީޑިއާ ތަކުން މިހެން ރިޕޯޓުކޮށްފައި ވަނީ މި ސީޒަންގައި ޕީއެސްޖީގެ ނަތީޖާތައް ދަށްވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެވެ.

ރާމޯސް ޕީއެސްޖީ އަށް ބަދަލުވީ، މިދިޔަ އަހަރު އެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ އޭނާ އެ ކުލަބާ ގުޅުނީ ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. ނަމަވެސް، ފަހުން ވަނީ ދާއިމީ އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލައިފަ އެވެ. ޕީއެސްޖީ އާއެކު އޭނާ ސޮއި ކުރި އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ، 2028 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ކޯލޯ މުއާނީ ޕީއެސްޖީ އަށް ބަދަލުވީ ވެސް މިދިޔަ އަހަރު އެވެ. ޕީއެސްޖީ އާއެކު އޭނާ ސޮއި ކުރީ ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގަ އެވެ.

ދެ ކުޅުންތެރިންނާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން އެންރީކޭ ބުނީ، އެއީ މަތީ ފަންތީގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ދެ ސްޓްރައިކަރުން ކަމަށެވެ. ދެ ކުޅުންތެރިން ވެސް ޕީއެސްޖީގައި ދައްކަމުން އަންނަ ކުޅުމާއި، ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތާއެކު ހިތްހަމަ ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް އެންރީކޭ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. މިވަގުތު ޕީއެސްޖީގައި ތިބި އެންމެ މުހިންމު އަދި އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ރާމޯސް އަދި ކޯލޯ މުއާނީ ހިމެނޭކަން ފާހަގަކޮށް އެންރީކޭ ބުނީ، ކުލަބުގެ މުސްތަޤުބަލު ވެސް އޮތީ އެ ދެ ކުޅުންތެރިންނާ ގުޅިފައި ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން، އެ ދެ ކުޅުންތެރިން ޕީއެސްޖީ އަށް ގެނެސް، ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ދެވުމުން އުފާވާ ކަމުގައި ވެސް އެންރީކޭ ބުންޏެވެ.

ރާމޯސް ވަނީ މިހާތަނަށް ޕީއެސްޖީ އަށް ކުޅެދިން 19 މެޗުން ހަތަރު ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. ކޯލޯ މުއާނީ ވަނީ ޕީއެސްޖީ އަށް 20 މެޗު ކުޅެދީ ހަތް ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. ޕީއެސްޖީން ދެ ކުޅުންތެރިން ވެސް ހޯދީ، 2022 ވަނަ އަހަރު ޤަތަރުގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގައި ދެ ކުޅުންތެރިން ދެއްކި މޮޅު ކުޅުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް