ކ. މާލެ
|
20 ޖެނުއަރީ 2024 | ހޮނިހިރު 13:47
އައިޖީއެމްއެޗް
އައިޖީއެމްއެޗް
ސަން އޮންލައިން
ފަރުވާ ލިބުން ލަސްވި ކުއްޖަކު ނިޔާވުން
ގއ. ވިލިނގިލިން އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެެއަށް ގެނައުން ލަސްވި ކުއްޖާއަށް ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް ނިޔާވެއްޖެ
 
ޑޮކްޓަރުން އެ ކުއްޖާ މާލެ ފޮނުވަން އަންގާފައި ވަނިކޮށް ކުއްޖާ މާލެ ގެނެވުނީ 16 ގަޑިއިރު ފަހުން
 
އެ ކުއްޖާ ނިޔާވެފައިވަނީ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެމުންދަނިކޮށް
 
ހޮނިހިރު ދުވަހު ނިޔާވެފައިވަނީ 13 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖެއް

ގއ. ވިލިނގިލިން އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެެއަށް ގެނައުން ލަސްވި ކުއްޖާ އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް އައިޖީއެމްއެޗްގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވަނީ މިކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ނިޔާވެފައިވަނީ 13 އަހަރުގެ ފިރިހެންކުއްޖެކެވެ. އެ ކުއްޖާ ނިޔާވެފައިވަނީ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެމުންދަނިކޮށްށެވެ.

ގއ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ ޑޮކްޓަރުން އެ ކުއްޖާ މާލެ ފޮނުވަން އަންގާފައި ވަނިކޮށް ކުއްޖާ މާލެ ގެނެވުނީ އޭގެ 16 ގަޑިއިރު ފަހުންނެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން 18 ޖެނުއަރީ 2024 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ އާއްމު ރައްޔިތުން ވަނީ ހޮސްޕިޓަލްދޮށަށް އެއްވެ، ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. ހޮސްޕިޓަލުގެ ނަން ދިނުމުން އެކަނި ނުނިމޭ ކަމަށާއި، ރަނގަޅު ޚިދުމަތެއް ލިބެންޖެހޭ ކަމަށް އެމީހުން ބުނެފައިވެއެވެ. ބައެއް އާއްމުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، ގއ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ދަނީ އެއްދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް ދަށްވަމުންނެވެ.

މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައި، ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ސައުދު ހުސައިން ވިދާޅުވީ، އަވަސް ފަރުވާ ބޭނުންވާ ހާލަތުގައި ގައުމުގައި ލިބެންހުރި ވަސީލަތްތައް ބޭނުންނުކޮށް، މިފަދަ ކަންކަން ލަސްވެގެން ދިއުމަކީ ނުހަނު ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. މީގެ ކުރިން މިފަދަ ހާލަތުގައި ހެލިކޮޕްޓަރު ބޭނުންކޮށްގެން ވަރަށް ގިނަ ބަލި މީހުން ވަނީ އަވަސް ފަރުވާ ލިބިފައިވާކަމަށް ސައުދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަވަސްފަރުވާ ހޯދުމަށް މީގެ ކުރިން އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވާ އިންޑިއާގެ ހެލިކޮޕްޓަރާއި ޑޯނިއާ ބޭނުންކުރެއެވެ. ނަމަވެސް މިސަރުކާރު އައިފަހުން ބަލި މީހާގެ ހާލަތު ގޯސްވިނަމަވެސް އިންޑިއާގެ ހެލިކޮޕްޓަރު ބޭނުންނުކުރާ ކަމުގެ ޝަކުވާ ރައްޔިތުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
25%
0%
50%
0%
25%
0%
ކޮމެންޓް