ކ. މާލެ
|
19 ޖެނުއަރީ 2024 | ހުކުރު 11:13
މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރިކަމަށް ތުހުމަތުވާ ދެމީހުން އައީ ރާއްޖެއިން ބޭރުން
މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރިކަމަށް ތުހުމަތުވާ ދެމީހުން އައީ ރާއްޖެއިން ބޭރުން
ރާއްޖެއެމްވީ
މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެ ކުރުން
ޑްރަގް އެތެރެކުރުމުގެ ތަހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި ދެމަފިރިން: ލަގެޖުން 994 ގްރާމުގެ މަސްތުވާތަކެތި އަދި އަތްދަބަހުން 1751 ޑޮލަރު ފެނުނު
 
އަންހެން މީހާ ވަނީ އޭނާގެ ބަންދަށް ލުއި ގޮތެއް ހަދައިދިނުމަށް އެދިފައި
 
މި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ 27 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކާއި، 20 އަހަރުގެ އަންހެނެއް
 
ދެމީހުންވެސް 15 ދުވަހަށް ބަންދު ކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ އަމުރުކޮށްފައި

ދިވެހިރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެ ކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި ދެމަފިރިންގެ ލަގެޖުން 990 ގްރާމުގެ މަސްތުވާތަކެތި އަދި އަތްދަބަހުން 1751 ޑޮލަރު ފެނުނު ކަމަަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ފުލުހުން މިފަދައިން ބުނެފައިވަނީ މި ދެމީހުންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ދެވަނަ ފަހަރަށް އިތުރުކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ގެންދިއުމުންނެވެ. މި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ 27 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކާއި، 20 އަހަރުގެ އަންހެނެކެވެ.

އެމީހުންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކޮށް، ބޭނުންކޮށް އެތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރާ ކަމުގެ ކުށުގެ ތުހުމަތެވެ. އެ ދެމީހުންވެސް 15 ދުވަހަށް ބަންދު ކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފައިވާއިރު، އެމީހުންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު 18 ޖެނުއަރީގައި ހަމަވެގެން އިތުރު 15 ދުވަސް ވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ދީފައެވެ.

ކޯޓު އަމުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އެމީހުން ކުށް ކުރިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެކި ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން އެމީހުން ވައިގެ މަގުން ރާއްޖެއަށް އައިއިރު ގެނައި ލަގެޖު ފޮށިން ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ފެނިފައިވާކަމަށް ކޯޓު އަމުރުގައި ބުނެއެވެ.

އެމީހުންގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ އެއީ އެހެން މީހަކު ބުނެގެން ގެނައި ލަގެޖެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ލަގެޖުގެ ތެރެއިން އެ ދެމީހުންގެ އަންނައުނުވެސް ފެނިފައިވާ ކަމަށް ކޯޓު އަމުރުގައި ބުނެއެވެ.

އެ ދެމީހުންގެ ކުޑަކަމުދާ ތަކެތީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާއަށް ބަލާއިރު، ސީއޯސީ، ޓީއެޗްސީ، އަދި ބެންޒޯއަށް ޕޮޒިޓިވްކަމަށްވެސް ކޯޓު އަމުރުގައި ބުނެއެވެ. މިއީ އިތުރު ބައެއްގެ ބައިވެރިވުން ހިމެނޭ ކަމެއްކަމަށްވެސް ތުހުމަތު ކުރެވޭކަމަށް ކޯޓު އަމުރުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު އޮތް އަޑުއެހުމުގައި އަންހެން މީހާ ވަނީ އޭނާގެ ފިރިމީހާގެ ލަޖެގްގައި މަސްތުވާތަކެތި ހުރިކަން އޭނާއަށް ނޭނގޭ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި އެ އަންހެން މީހާގެ އަތްދަބަހުގެ ތެރެއިން 1751 ޔޫއެސް ޑޮލަރު ފެނިފައިވެއެވެ. އަންހެން މީހާ ވަނީ އޭނާގެ ބަންދަށް ލުއި ގޮތެއް ހަދައިދިނުމަށް އެދިފައެވެ.

އަދި ލަގޭޖުނެ ފެނުނު މަސްތުވާތަކެތީގެ ބަރުދަނުގައި 994 ގްރާމް ހުރި އިރު، އެތަކެތި މެޓަމްފެޓަމިން ރެސިމޭޓަށް ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. މި ތަކެތި ހުރީ 6 ޕެކެޓެއްގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް