ކ. މާލެ
|
18 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 10:03
ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ލަޕޯޓާ އަދި ކޯޗު ޒަވީ
ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ލަޕޯޓާ އަދި ކޯޗު ޒަވީ
ރޮއިޓާސް
ބާސެލޯނާ
ލަޕޯޓާގެ ފަރާތުން ޕްރެޝަރެއް ނެތް ކަމަށް ޒަވީ ބުނެފި!
 
ޒަވީ ބުނީ އެ ބައްދަލުވުމަކީ، ކުޅުންތެރިންނާއި، ކޯޗިން އޮފިޝަލުންނަށް ހިތްވަރު ދިނުމަށް ލަޕޯޓާ ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއް ކަމަށް

ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ޖޯން ލަޕޯޓާގެ އެއްވެސް ޕްރެޝަރެއް އޭނާ އަށް ނެތެ ކަމަށް، އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް ބުނެފި އެވެ.

ޒަވީ މިހެން ބުނީ، މި ސީޒަންގައި ބާސެލޯނާގެ ކުޅުމާއި ނަތީޖާ ދަށްވެ، އޭނާ އަށް ކުލަބުގެ ވެރިންގެ ޕްރެޝަރު ބޮޑުވެފައިވާ ކަމަށް ސްޕެއިންގެ މީޑިއާތަކުގައި ބުނެފައި ވަނިކޮށެވެ. ޒަވީ އަށް ކުލަބުގެ ވެރިންގެ ޕްރެޝަރު ބޮޑުވެފައިވާ ކަމަށް އަބަދުވެސް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓު ކުރެ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ކުލަބުގެ ވެރިން އަދި ޒަވީ ވެސް އެ ވާހަކަތައް ދޮގު ކުރެ އެވެ.

ދާދި ފަހުން، ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕްގެ ފައިނަލްގައި ވާދަވެރި ރެއާލް މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ބާސެލޯނާ ބަލިވުމާއެކު، ކުލަބުގެ ރައީސް ލަޕޯޓާ އަދި އިސްވެރިން ޒަވީއާ ބައްދަލު ކުރި ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އެ ބައްދަލުވުމުގަައި ޒަވީގެ އިތުރުން، އޭނާ އާއެކު މަސައްކަތް ކުރާ އެހެނިހެން ކޯޗިން އޮފިޝަލުން ބައިވެރިވި ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެ އެވެ.

ކޮޕާ ޑެލް ރޭ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގަދަ 16 ވަނަ ބުރުގެ މެޗުގެ ކުރިން އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޒަވީ ވަނީ އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކައިފަ އެވެ. ޒަވީ ވަނީ ލަޕޯޓާ އޭނާއާ ބައްދަލުކުރިކަން ޔަގީން ކޮށްދީފަ އެވެ. ނަމަވެސް، އެއީ އެއްވެސް ޕްރެޝަރެއް ކުރިމަތި ކުރުވުން ނޫން ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ޒަވީ ބުނީ އެ ބައްދަލުވުމަކީ، ކުޅުންތެރިންނާއި، ކޯޗިން އޮފިޝަލުންނަށް ހިތްވަރު ދިނުމަށް ލަޕޯޓާ ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއް ކަމަށެވެ. އަދި ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ރަނގަޅަށް ދާނެ ކަމަށާއި، ކެތްތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމަށް ލަޕޯޓާ އެދިލެއްވި ކަމަށް ޒަވީ ބުންޏެވެ.

ބާސެލޯނާ އަށް ކުރިން ކުޅެފައިވާ ކުޅުންތެރިޔާ، އެ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާާލުވީ 2021 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އެއީ، އޭނާގެ ކުރިން މަގާމުގައި ހުރި ރޮނާލްޑް ކޫމަން ވަކި ކުރުމަށްފަހު އެވެ. ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުކަމާ ޒަވީ ހަވާލުވީއިރު، އެ ޓީމުގެ ނަތީޖާތައް ވަނީ ދަށްވެފަ އެވެ. ނަމަވެސް ބާސެލޯނާ އާއެކު އޭނާ ވަނީ މިހާތަނަށް ކާމިޔާބު މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފަ އެވެ. ޒަވީގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ބާސެލޯނާ އިން ވަނީ ދެ ތައްޓެއް ކާމިޔާބު ކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް