ކ. މާލެ
|
15 ޖެނުއަރީ 2024 | ހޯމަ 20:56
އެފްއޭއެމްގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަޙުމަދު ޠާރިޤް (ޓޮމް)
އެފްއޭއެމްގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަޙުމަދު ޠާރިޤް (ޓޮމް)
ސަން އޮންލައިން
އެފްއޭއެމްގެ އިންތިޚާބު
ޓޮމް ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފަށް ގޮތެއް ނިންމަން އެފްއޭއެމުން ފީފާ އަދި އޭއެފްސީ އަށް!
އެފްއޭއެމްގައި އެޕީލް ކޮމެޓީއެއް ނެތް

ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް)ގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް ފޯމު ހުށަހެޅުއްވި ޤައުމީ ޓީމުގެ ކުރީގެ ފޯވާޑް އަޙުމަދު ޠާރިޤް (ޓޮމް) ގެ ކެންޑިޑެންސީގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަ ނުވާ ކަމަށް، އިލެކްޓޯރިއަލް ކޮމެޓީން ނިންމި ނިންމުމާ ދެކޮޅަށް އޭނާގެ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި އެފްއޭއެމުން، ދުނިޔޭގެ ފުޓުބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ (ފީފާ) އަދި ސަރަހައްދީ ފުޓުބޯޅަ އިދާާރާ (އޭއެފްސީ)ގެ ލަފަޔަކަށް އެދިއްޖެ އެވެ.

އެކަން ހާމަކޮށް ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ އެފްއޭއެމުން ވަނީ ބަޔާނެއް ނެރެފަ އެވެ. އެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ، އެފްއޭއެމްގެ އަސާސީ ޤަވާއިދާއި، އިލެކްޓޯރަލް ކޯޑުގެ ދަށުން ލިބިދޭ އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ޙައްޤަކީ އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވާނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް، އެފްއޭއެމްގައި އިންތިޚާބީ އެޕީލްސް ކޮމެޓީއެއް ނެތްކަން ފާހަގަކޮށް، އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނީ ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަ އަށް ހައްލު ހޯދުމަށް، އެފްއޭއެމްގެ ބެލެނިވެރި ފަރާތްކަމަށްވާ، ފީފާ އަދި އޭއެފްސީގައި އެދިފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ފަރާތްތަކާއެކު މިހާތަނަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަޝްވަރާތަކުން އެކަމުގައި ގޮތެއް ނިންމުމުގެ އިތުރުން، ދެން ކަންކަން ތަރުތީބު ކުރަންވީ ގޮތް ކަނޑައެޅުމަށް އިތުރު ވަގުތު ބޭނުންވާ ކަމަށް ވެސް އެދިފައިވާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ.

އެފްއޭއެމްގެ އިލެކްޓޯރަލް ކޮމެޓީން މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ނިންމީ ޓޮމްގެ ކެންޑިޑެންސީގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަ ނުވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، ޓޮމް ވަނީ އޭނާ އަށް ލިބިދޭ ޙައްގުގެ ދަށުން އެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފަށް ވެސް ހުށަހަޅައިފަ އެވެ. އިސްތިއުނާފު ހުށަހަޅާތާ ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގަައި ގޮތެއް ނިންމަން ޖެހޭއިރު، އެ މުއްދަތު ހަމަވީ ހޯމަ ދުވަހަށެވެ.

މި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އެފްއޭއެމްގެ އިންތިޚާބު އެ ތާރީޚުގައި ބޭއްވޭނެކަމާމެދު ވަނީ ސުވާލުތަކެއް އުފެދިފަ އެވެ. މައްސަލަ ބޮޑުވެފައި ވަނިކޮށް، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް ވަނީ އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން މަޑު ޖައްސާލުމަށް ވެސް އަންގައިފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
- ކޮމެންޓް