ކ. މާލެ
|
15 ޖެނުއަރީ 2024 | ހޯމަ 10:56
ރެއާލުން ސްޕެނިޝް ސުޕަަ ކަޕްގެ ތަށި އުފުލާލަނީ
ރެއާލުން ސްޕެނިޝް ސުޕަަ ކަޕްގެ ތަށި އުފުލާލަނީ
ރޮއިޓާސް
ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕް
13 ވަނަ ފަހަރަށް ރެއާލުން ސުޕަ ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި
 
ސައޫދީގެ އަލް އައްވާލް ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މެޗު ރެއާލުން ކާމިޔާބު ކުރީ 4-1 އިން

ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕްގެ ފައިނަލްގައި ވާދަވެރި ބާސެލޯނާގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައި، ރެއާލް މެޑްރިޑުން 13 ވަނަ ފަހަރަށް މުބާރާތުގެ ތަށި އުފުލާލައިފި އެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ސައޫދީގެ އަލް އައްވާލް ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މެޗު ރެއާލުން ކާމިޔާބު ކުރީ 4-1 އިންނެވެ. މެޗުގައި ރެއާލްގެ ފަރާތުން ވަނީ މޮޅު ކުޅުމެއް ފެނިފަ އެވެ.

މެޗު ފަށައިގެން ހަތް ވަނަ މިނެޓުގައި ރެއާލުން ވަނީ ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ނަގައިފަ އެވެ. އިންގްލެންޑުގެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ ޖޫޑް ބެލިންހަމް ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގައި ރެއާލަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ، ބްރެޒިލްގެ ވިނީޝިއުސް ޖޫނިއާ އެވެ. އޭގެ ތިން މިނެޓު ފަހުން ރެއާލްގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު ޖަހައި ވިނީޝިއުސް ވަނީ އެ ޓީމަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދީފަ އެވެ. އެ ލަނޑު އޭނާ ޖެހީ ރޮޑްރީގޯ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ.

ބާސެލޯނާ އިން ލަނޑު ޖަހައި ފަރަގު ކުޑަކުރީ 33 ވަނަ މިނެޓުގަ އެވެ. އެ ލަނޑު އެ ޓީމަށް ޖަހައިދިނީ ޕޮލެންޑުގެ ކެޕްޓަން ރޮބާޓް ލެވަންޑޯސްކީ އެވެ. ނަމަވެސް، އޭގެ ހަ މިނެޓު ފަހުން ރެއާލުން ވަނީ ތިން ވަނަ ލަނޑެއް ޖަހައިފަ އެވެ. ރެއާލަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކޮށް، ވިނީޝިއުސް ވަނީ އޭނާގެ ހެޓްރިކް ހަމަކޮށްފަ އެވެ. މެޗުގައި ރެއާލްގެ ފަހު ލަނޑު، 64 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖެހީ ރޮޑްރީގޯ އެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ސުޕަ ކަޕްގެ ފައިނަލްގައި ވެސް ބައްދަލުކޮށްފައި ވަނީ މި ދެ ޓީމެވެ. އެފަހަރު މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރީ ބާސެލޯނާ އިންނެވެ. ބާސެލޯނާ އަކީ ސުޕަ ކަަޕް އެންމެ ގިނަ ފަހަރު ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވާ ޓީމެވެ. އެ ޓީމުން ވަނީ 14 ފަހަރު މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް