ކ. މާލެ
|
15 ޖެނުއަރީ 2024 | ހޯމަ 06:28
އެފްއޭއެމްގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަޙުމަދު ޠާރިޤް (ޓޮމް)
އެފްއޭއެމްގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަޙުމަދު ޠާރިޤް (ޓޮމް)
ސަން އޮންލައިން
އެފްއޭއެމްގެ އިންތިޚާބު
ޓޮމްގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަ ނުވާކަމަށް ނިންމި ކޮމެޓީ ޤަވާއިދާ ޚިލާފު!
އެ ކޯޑުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، އެ ކޮމެޓީގައި ހިމެނޭ މެމްބަރަކަށް، ކޮމެޓީގައި ދެ ދައުރު އަދާ ކުރުމަކީ ވެސް މަނާ ކަމެއް

ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް)ގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް ފޯމު ހުށަހެޅުއްވި ޤައުމީ ޓީމުގެ ކުރީގެ ފޯވާޑް އަޙުމަދު ޠާރިޤް (ޓޮމް)ގެ ޝަރުތު ހަމަނުވާ ކަމަށް ނިންމި، އެފްއޭއެމްގެ އިލެކްޓޯރިއަލް ކޮމެޓީ އަކީ ބާތިލް ކޮމެޓީއެއްކަން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

އެފްއޭއެމްގެ އިލެކްޓޯރިއަލް ކޮމެޓީން މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ނިންމީ، އެފްއޭއެމްގެ ރައީސްކަން މީގެ ކުރިން ވެސް ކުރައްވާފައިވާ ޓޮމްގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަ ނުވާ ކަމަށެވެ. އެއީ އޭނާ އަތުގައި އޮތް ކުލަބު ވެލެންސިއާގެ ތާއީދު ސިޓީ ބާތިލް ކަމަށް ނިންމުމުންނެވެ. އިލެކްޓޯރިއަލް ކޮމެޓީން އެހެން ނިންމީ، ވެލެންސިއާގެ ތާއީދު ސިޓީ ދެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ އަތުގައި ވެސް އޮތުމުންނެވެ. ޓޮމްގެ އިތުރުން އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް ފޯމް ހުށަހެޅުއްވި ކުލަބު އީގަލްސްގެ ވައިސް ޗެއާމަން, މުފާވިޒް ޙާޝިމް (މުފާ) އަތުގައި ވެސް ވެލެންސިއާގެ ތާއީދު ސިޓީ އޮތެވެ. އިލެކްޓޯރިއަލް ކޮމެޓީން ނިންމީ، ވެލެންސިއާ އިން ދީފައިވާ ދެ ސިޓީ އަކީ ވެސް ޞައްޙަ ދެ ސިޓީ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އެއް ކުލަބަކަށް ދެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ސިޓީ ނުދެވޭތީ، ކޮމެޓީން ނިންމީ ވެލެންސިއާގެ ދެ ސިޓީ ވެސް ބަލައިނުގަތުމަށެވެ.

އެފްއޭއެމްގެ އިލެކްޓޯރަލް ކޯޑުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، އިލެކްޓޯރިއަލް ކޮމެޓީ އެކުލަވާލަން ޖެހެނީ އެފްއޭއެމްގެ ކޮންގްރެސް އަކުންނެވެ. އަދި އެ ކޮމެޓީ އަކީ ހަތަރު އަހަރު ދުވަހުގެ ދައުރަކަށް އެކުލަވާލަން ޖެހޭ ކޮމެޓީއެއް ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބަޔާން ކޮށްފަ އެވެ. ހަމަ އެހެންމެ، އެ ކޯޑުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، އެ ކޮމެޓީގައި ހިމެނޭ މެމްބަރަކަށް، ކޮމެޓީގައި ދެ ދައުރު އަދާ ކުރުމަކީ ވެސް މަނާ ކަމެކެވެ.

ޓޮމްގެ ޝަރުތު ހަމަނުވާ ކަމަށް ނިންމި ކޮމެޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ތިން މެމްބަރުންނަކީ ވެސް، އިތުރު ދައުރަކަށް، މިދިޔަ އަހަރު އޮތް ކޮންގްރެސްގައި އިންތިޚާބު ކޮށްފައިވާ މެމްބަރުންނެވެ. އިލެކްޓޯރަލް ކޮމިޓީގެ ޗެއާ އަބްދުﷲ އަލީ މިހާރު ފުރުއްވަމުން ގެންދަވަނީ ޖެހި ޖެހިގެން ތިން ވަނަ ދައުރެވެ. މީގެ އިތުރުން އެ ކޮމެޓީގެ ވައިސް ޗެއާ އަހްމީމް އަބްދުއްރައްޒާޤް އަދި އަބްދުﷲ އަލީ ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް އިލެކްޓޯރަލް ކޯޑާއި ޚިލާފަށް މިދިޔަ ކޮންގްރެސް އިން ވަނީ އިންތިޚާބު ކޮށްފަ އެވެ.

ކޮމެޓީގެ ނިންމުން، ޓޮމްގެ ފަރާތުން މިހާރު ވަނީ އިސްތިއުނާފަށް ވެސް ހުށަހަޅައިފަ އެވެ. ނަމަވެސް، އެފްއޭއެމްގައި އެޕީލް ކޮމެޓީއެއް ނެތް މައްސަލަ ވެސް ވަނީ ފެންމަތިވެފަ އެވެ. އާދީއްތަ ދުވަހު ޓޮމް ވަނީ އެ މައްސަލަ ދުނިޔޭގެ ފުޓުބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ (ފީފާ) އަދި ސަރަހައްދީ ފުޓުބޯޅަ އިދާރާ (އޭއެފްސީ) އަށް ވެސް ހުށަހަޅުއްވައިފަ އެވެ. އެ މައްސަލައިގައި ޓޮމްގެ ފަރާތުން ވަނީ ގިނަ ނުކުތާތަކެއް ވެސް ހިމަނުއްވައިފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
- ކޮމެންޓް