ކ. މާލެ
|
13 ޖެނުއަރީ 2024 | ހޮނިހިރު 22:41
އާދަމް އާޒިމް
އާދަމް އާޒިމް
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރ ބައި އިލެކްޝަން
އަޅުގަނޑަކީ އެންމެންގެ އެކުވެރިއެއް، އިސްރާފުކުރުން ފިޔަވާ ހުރިހާ ކަމަކަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން - އާޒިމް
ރައްޔިތަކަށް ފަސޭހަވާނެ ކޮންމެ ކަމެއް ކޮށްދެއްވާނެ ކަަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވި
މި އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުވުމަކީ މާލޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބުނު ކާމިޔާބެއް ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވި

އޭނާ އަކީ އެންމެންގެ އެކުވެރިއެއް ކަމަށާއި އިސްރާފުކުރުން ފިޔަވާ ހުރިހާ ކަމަކަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެ ކަމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރގެ ބައި އިލެކްޝަން ކާމިޔާބު ކުރެއްވި އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓް އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބައި އިލެކްޝަން އަށް ފަހު ރާއްޖެ ޓީވީ އަށް ދެއްވި ބަސްތީގަތުމެއްގައި އާޒިމް ވިދާޅުވީ ރައްޔިތަކަށް ފަސޭހަވާނެ ކޮންމެ ކަމެއް ކޮށްދެއްވާނެ ކަަމަށާއި ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު އާއި އިދާރާތަކަށް ވެސް ފުރިހަމައަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

އިތުރަށް އާޒިމް ވިދާޅުވީ އޭނާ އަށް މި އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުވުމަކީ މާލޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބުނު ކާމިޔާބެއް ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް މާލޭގެ ދަފްތަރުގެ މީހުންނަށް މިއީ ލިބުނު ބޮޑު ކާމިޔާބެއް ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. މާލޭގެ ރައްޔިތުން އުޅެމުންދަނީ ވަރަށް ދަތި ހާލަތުގައި ކަމަށާއި ރައްޔިތުންގެ ރޫހު ވަރަށް ބޮޑަށް މިއަދު ހާމަވާ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. ފްލެޓާއި ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް އެންމެ އަވަހަށް އެތަންތަން ތަރައްޤީކޮށް ހަވާލުކުރުމަށް ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތް ތަންފީޒުކުރަން ސަރުކާރުގެ ކިބައިން އާޒިމް އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އާޒިމް ވަނީ އޭނާ މަސައްކަތް ކުރައްވާނީ މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ހާސިލްކޮށްދިނުމަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މި އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުވުމަކީ އެމްޑީޕީ އަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއްގެ ގޮތުގައި އާޒިމް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެކަމުން ދައްކުވައިދެނީ އެމްޑީޕީ އަކީ ވަރުގަދަ ޕާޓީއެއްކަން ކަމަށާއި، އެމްޑީޕީން ރަނގަޅު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާނެކަން އޭނާ އަށް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުވުމުން އެނގިގެންދާ ކަމަށް ވެސް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް