ކ. މާލެ
|
17 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުދަ 19:07
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް
އައު މޭޔަރު ހުވާކުރުމުގެ ކުރިން، ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ސަރުކާރުގެ ދަށަށް ބަދަލުކޮށްފި
 
100 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވުރެ އަގު ބޮޑު ބައެއް މަޝްރޫއުތައް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ ވުޒާރާގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރަން ވަނީ ނިންމާފައި

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މޭޔަރު ކަމަށް އިންތިޚާބުވެފައިވާ ޢާދަމް އާޒިމް، މޭޔަރު ކަމުގެ ހުވާކުރެއްވުމުގެ ކުރިން، މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހިންގަމުންދިޔަ ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތައް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރަން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

ސަރުކާރު ހިންގާ ޕީޕީއެމް އަދި ޕީއެންސީގެ މެޖޯރިޓީ އޮންނަ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން އެގޮތަށް ނިންމީ ބުދަ ދުވަހު އެ ކައުންސިލުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި އެވެ.

އެގޮތުން އެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި، ރައީސް އޮފީހުގެ ކޯޕަރޭޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ޝާހިދު (ޝާޑު) ހުށަހެޅުއްވީ، 100 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވުރެ އަގު ބޮޑު ބައެއް މަޝްރޫއުތައް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ ވުޒާރާގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރުމަށެވެ. އެގޮތުން ބަދަލުކުރަން ނިންމާފައިވަނީ ލޯކަލް މާރުކޭޓް އަދި ޕާކިން ބިލްޑިންތަކުގެ މަޝްރޫއުއެވެ.

އެއާއެކު، އެކަމަށް ތާއީދުކޮށް ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެކަން މިއަދު ނިންމާފައިވާއިރު، "ރާއްޖެ އެމްވީ" އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި، މިއަދުގެ އެޖެންޑާގައި އޮތީ އެ މައްސަލައާ މެދު މަޝްވަރާކުރުމެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެ އެޖެންޑާއާ ޚިލާފަށް އެކަން ނިންމާފައިވަނީ ޕީއެންސީ-ޕީޕީއެމްގެ މެޖޯރިިޓީގެ ބޭނުން ހިފައިގެންނެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލުން މި ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މޭޔަރު ކަމަށް އިންތިހާބުވެވަޑައިގެންނެވި، ޢާދަމް އާޒިމު ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު، މި އަންނަ ހޯމަ ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފައިވަނިކޮށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް