ކ. މާލެ
|
11 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 13:09
މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރުކަމަށް ވާދަކުރައްވާ އާދަމް އާޒިމް
މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރުކަމަށް ވާދަކުރައްވާ އާދަމް އާޒިމް
ރާއްޖެއެމްވީ
މާލެ ސިޓީ މޭޔަރު
"ވާނެ، ކުރާނެ" ޝިއާރުގެ ދަށުން އާޒިމް ކުރިއަށްގެންދެވި ކެމްޕޭނު ރަސްމީކޮށް ނިންމުމުގެ ޙަރަކާތް މިރޭ
 
ހުކުރު ދުވަހުގެ ހެނދުނުން ފެށިގެން ހަވީރު ކެމްޕޭނު ވަގުތު ނިމުމާއި ހަމައަށް ވެސް ކެމްޕޭނު ކުރިއަށްދާނެ

މާލޭ ސިޓީ މޭޔަރުކަމަށް ވާދަ ކުރައްވާ އާދަމް އާޒިމް "ވާނެ، ކުރާނެ" ޝިއާރުގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދެވި ކެމްޕޭނު ރަސްމީކޮށް ނިންމުމުގެ ޙަރަކާތް މިރޭ ބާއްވާނެކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުނެފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެމްޑީޕީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އާޒިމްގެ ސްޕޯކްސްޕަރސަން އަލީ ޚާލިދު ވިދާޅުވީ، އާޒިމްގެ ކެމްޕޭން ޙަރަކާތް ބާރަށް ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި، ވަރަށް ގިނަ ގޭބިސީތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ޓީމުން ގިނަ ބަޔަކާ ބައްދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ކުރިއަށްވެސް ގިނަ ކެމްޕޭނު ޙަރަކާތްތަކެއް ރޭވިފައިވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، "ވާނެ، ކުރާނެ" ޝިއާރުގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކެމްޕޭނު ރަސްމީކޮށް ނިންމުމުގެ ޙަރަކާތް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ އޮންނާނެކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެއަށްފަހު ހުކުރު ދުވަހުގެ ހެނދުނުން ފެށިގެން ހަވީރު ކެމްޕޭނު ވަގުތު ނިމުމާއި ހަމައަށް ވެސް ކެމްޕޭނު ކުރިއަށްދާނެކަން އޭނާ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އަލީ ޚާލިދު ވަނީ އެމްޑީޕީގެ މެނިފެސްޓޯގައި ހުރި މުހިއްމު ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ވެސް އަލިއަޅުވާލައްވާފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ސިޓީ ކައުންސިލު ވީހާވެސް ދެފުއް ފެންނަ ގޮތެއްގައި ހިންގުން ހިމެނޭކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އާދަމް އާޒިމް ވޯޓުލުމަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ ހެނދުނު 08:00 ގައި އިސްކަންދަރު ހޯލަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް