ކ. މާލެ
|
11 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 10:44
މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކީޕަރު އަންދްރޭ އޮނާނާ
މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކީޕަރު އަންދްރޭ އޮނާނާ
ގޫގުލް
މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް
އޮނާނާ ގައުމީ ޓީމަށް ދާނީ ޓޮޓެންހަމް މެޗު ކުޅެދީފައި: ޔުނައިޓެޑް
 
ޓޮޓެންހަމް މެޗަށް ފަހު ގައުމީ ޓީމު މެޗު އޮންނާނީ 24ގަޑިއިރު ތެރޭގައި

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ގޯލްކީޕަރު އަންދްރޭ އޮނާނާ އެފްރިކަން ނޭޝަންސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެން ދާނީ ޓޮޓެންހަމާ ދެކޮޅަށް ކުޅުމަށް ފަހު ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ބުނެފި އެވެ.

ޓޮޓެންހަމާ ދެކޮޅަށް ޔުނައިޓެޑް ކުޅޭ މެޗު އޮންނާނީ ހޯމަ ދުވަހު އެވެ. އެފްރިކާ ކަޕުގައި ކެމަރޫން ކުޅޭ ފުރަތަމަ މެޗު އޮންނާނީ މީގެ 24ގަޑިއިރު ފަހުން، މި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

ޔުނައިޓެޑާއި ކެމަރޫންގެ ގައުމީ ޓީމާ ދެމެދު މިހާތަނަށް އޮނާނާ ދޫކޮށްލުމުގައި ހިޔާލު އެގޮތްނުވެ ދިޔައީ ޓޮޓެންހަމް މެޗުގައި އޭނާ ލައްވައި ކުޅުވަން ކޯޗު އެރިކް ޓެންހަގް ބޭނުންވާލެއް ބޮޑުކަމުންނެވެ.

ޔުނައިޓެޑުން ބުނީ އޮނާނާ އަކީ އެކުލަބަށް ވަރަށް މުހިންމު ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށާއި އެފްރިކާ ކަޕް ކުޅެން ކުޅުންތެރިޔާ ވެސް ބޭނުންވުމުން އެކަމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ހައްލެއް ހޯދުމަށް ދެ ފަރާތުން މަޝްވަރާކުރަމުންދިޔަ ކަމަށެވެ.

އޮނާނާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ ވޯލްޑްކަޕުގައި ކޯޗާ މައްސަލަ ޖެހިގެން މުބާރާތުގެ މެދުތެރެއިން ޓީމު ދޫކޮށްދިޔަ ކުޅުންތެރިއެކެވެ. އޭނާ އަލުން ގައުމީ ޖާޒީލާން އެއްބަސްވީ ވަރަށް ފަހުންނެވެ. އަދި ޔުނައިޓެޑްގެ އެއްވަނަ ކީޕަރުކަން ގެއްލިދާނެތީވެ އެފްރިކާ ކަޕް ނުކުޅެން ވެސް އޭނާ ވިސްނި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް