ކ. މާލެ
|
10 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުދަ 20:15
ފްރާންސްގެ ރައީސް އިމެނުއަލް މެކްރޯންއާއި އައު ބޮޑުވަޒީރު ގެބްރިއަލް އަޓާލް
ފްރާންސްގެ ރައީސް އިމެނުއަލް މެކްރޯންއާއި އައު ބޮޑުވަޒީރު ގެބްރިއަލް އަޓާލް
ބީބީސީ
ފްރާންސްގެ އައު ބޮޑުވަޒީރު
ފްރާންސަށް 34 އަހަރުގެ ބޮޑުވަޒީރެއް
 
ކުރިން ފްރާންސްގެ ބޮޑުވަޒީރުކަން ކުރެއްވި އެންމެ ހަގު ބޭފުޅަކީ އުމުރުން 37 އަހަރުގެ ލޮރެންޓް ފެބިއަސް

ފްރާންސްގެ ބޮޑުވަޒީރު ކަމަށް އުމުރުފުޅުން 34 އަހަރުގެ ގޭބްރިއަލް އަޓާލް އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ.

ރައީސް އިމެނުއަލް މެކްރޯލް މިގެންނެވި ބަދަލަކީ ސަރުކާރުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރެއްވުމަށް އަޅުއްވާ ފިޔަވަޅު ތަކެއްގެ ތެރޭން ގެންނެވި ބަދަލެކެވެ. އަޓާލްއަކީ ފަހުގެ ޖިލުތަކުގައި ފްރާންސްގައި ބޮޑުވަޒީރުގެ މަގާމަށް ވަޑައިގެންނެވި އެންމެ ހަގު ބޭފުޅާއެވެ.

އޭނާގެ ކުރިން ބޮޑުވަޒީރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވީ އެލިޒަބަތު ބަރންއެވެ. ބަރން ވަނީ 20 މަސްދުވަހު މަގާމުގައި ހުންނެވުމަށްފަހު އިސްތިއުފާދެއްވާފައެވެ.

ބޮޑުވަޒީރުކަމަށް އައްޔަން ކުރެވުނުއިރު ގެބްރިއަލް އަޓާލް ހުންނެވީ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުގައެވެ. އޭނާ ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ކުރިޔަށް ވަޑައިގެންފައިވަނީ ވަރަށް ވެސް ބާރަށެވެ. މީގެ ދިހަ އަހަރު ކުރިން އޭނާ ހުންނެވީ ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ އާދައިގެ އެޑްވައިޒަރަކަށެވެ.

2017ގައި އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބް މެކްރޯންއަށް ކާމިޔާބު ކުރެއްވުނު އަހަރު އަޓާލް މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލައްވައި، ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި މަޖިލީހުގައި ކުރެއްވި މަސައްކަތް ފެނިވަޑައިގެން އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ އެޑްވައިޒަރުކަން ދެއްވިއެވެ. އޭރު އަޓާލްގެ އުމުރުފުޅުން 29 އަހަރެވެ. 2020ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާނުކަން ދެއްވިއެވެ. އޭގެ ފަހުން ކުޑަދުވަސްކޮޅަކު ބަޖެޓް މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނެވުމަށްފަހު މިދިޔަ ޖުލައިމަހު އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރުކަން ލިބިވަޑައިގަތެވެ.

1984 ވަނަ އަހަރު ރައީސްކަން ކުރެއްވި ފްރާންސުއާ މިޓަރޯންގެ ސަރުކާރުގައި ބޮޑުވަޒީރުކަން ކުރެއްވި ލޮރެންޓް ފެބިއަސްގެ އުމުރުފުޅަކީ 37 ކަމަށްވާއިރު، އަޓާލް އޭނާއަށްވުރެ ވެސް ހަގެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް