ކ. މާލެ
|
10 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުދަ 17:15
އެފްއޭއެމްގެ ކުރީގެ ރައީސް ޓޮމް އަދި ކުލަބު ވެލެންސިއާގެ ޗެއާމަން ޢަބްދުﷲ އަޒްމީން
އެފްއޭއެމްގެ ކުރީގެ ރައީސް ޓޮމް އަދި ކުލަބު ވެލެންސިއާގެ ޗެއާމަން ޢަބްދުﷲ އަޒްމީން
މިހާރު
އެފްއޭއެމް
ޓޮމްގެ ކެންޑިޑެސީ ބަލައެއް ނުގަތް!
އެ ނިންމުން ނިންމާފައި ވަނީ ބުދަ ދުވަހު

ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް)ގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް ފޯމު ބަލައި ނުގަތުމަށް، އެފްއޭއެމްގެ އިލެކްޓޯރިއަލް ކޮމެޓީން ނިންމައިފިއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައި ވަނީ ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި އެފްއޭއެމްގެ އިލެކްޓޯރިއަލް ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައެވެ.

އެގޮތުން، ދެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ އަތުގައި ވެސް ކުލަބު ވެލެންސިއާގެ ތާއީދު ސިޓީ އޮތްކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. ހަމައެހެންމެ، ދެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ އަތުގައި އޮތް ވެލެންސިއާގެ ތާއީދު ސިޓީއަކީ ވެސް، ކުލަބުގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުން ދީފައިވާ ސިޓީ ކަމަށް ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އެއް ކުލަބަކަށް ދެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ނުކުރެވޭނެތީ، ކޮމެޓީން ނިންމީ ވެލެންސިއާގެ ސިޓީ ބަލައިނުގަތުމަށެވެ.

އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރަން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ ތިން ކުލަބުގެ ތާއީދު ބޭނުންވާއިރު، ވެލެންސިއާގެ ސިޓީ ބަލައިނުގަންނަން ނިންމުމާއެކު، ޓޮމް އަތުގައި އޮތީ ދެ ކުލަބުގެ ތާއީދު ސިޓީއެވެ.

ވެލެންސިއާގެ ތާއީދު ސިޓީ ނުލައިވެސް، އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރަން ފޯމު ހުށަހެޅުއްވި މުފާވިޒް ހާޝިމް (މުފާ) އަތުގައި ފަސް ސިޓީ އޮތްކަން ކޮމެޓީން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

އެހެންކަމުން، ކޮމެޓީން ނިންމާފައިވަނީ ޓޮމްގެ ކެންޑިޑެސީ ފުރިހަމަނުވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް