ކ. މާލެ
|
10 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުދަ 11:45
ތަށި ހޯދި ކޯޗު ޝުއައިބުއާއި ޓީމް ބައްޓަންކުރި ކޯޗު ނިޒާރު
ތަށި ހޯދި ކޯޗު ޝުއައިބުއާއި ޓީމް ބައްޓަންކުރި ކޯޗު ނިޒާރު
ގައުމީ އަންހެން ވޮލީ މުބާރާތް
މޮޅު ކޯޗަކީ ޝުއައިބު، ތަށި ޚާއްޞަކުރީ ނިޒާރަށް!
 
ޝުއައިބު ވެމްކޯއާ ހަވާލުވީ ގައުމީ މުބާރާތަށް

ޤައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިދީގެން ވެމްކޯއަށް ލިބުނު ތަށި ކޯޗު ނިޒާރަށް ޚާއްޞަ ކޮށްފިއެވެ.

ތަށި ހޯދައިދިން ކޯޗު ޝުއައިބު އަހުމަދު ބުނީ އެތަށީގައި ނިޒާރުގެ ހިއްސާ ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށެވެ. މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކޯޗުގެ މަގާމްވެސް ހޯދި ޝުއައިބު ބުނީ އެތަށްޓަކީ ކޯޗިންގ ޓީމުން ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ކުރި މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާކަމަށެވެ. އޭނާ ބެންޗްގައި އިނަސް މަސައްކަތް ކުރީ ކޯޗު ނިޒާރުގެ ލަފައާއި މަޝްވަރާގެ މަތީން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ތަށި ނިޒާރުއަށް ޚާއްޞަކުރާ ކަމަށް ޝުއައިބު ބުންޏެވެ.

މިއީ އަސްލު ކޯޗިންގ ޓީމަކުން ކުރި މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ. ޚާއްޞަކޮށް ނިޒާރު ކޯޗު, ނިޒާރު ކޯޗުގެ ލަފާގެ މަތީން އަޅުގަނޑު މަސައްކަތް ކުރީ. އަޅުގަނޑަށް އިތުބާރުކޮށް ދެއްވި ފުރުޞަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުވެސް އަދާކުރަން.
ޝުއައިބު އަހުމަދު/ ވެމްކޯ އަންހެން ޓީމްގެ ކޯޗު

ޝުއައިބު ޓީމާ ހަވާލުވީ ގައުމީ މުބާރާތަށެވެ. އެސޯސިއޭޝަން ކަޕް ވެމްކޯ ހޯދއިރު ކޯޗަކީ ހާލިދު މުހައްމަދެވެ. އެތަށި ވެމްކޯއަށް ހޯދައިދިނުމަށްފަހު ކޯޗު ހާލިދުވެސް ބުނީ އެތަށީގައި ނިޒާރުގެ ހިއްސާ ބޮޑު ކަމަށެވެ. އަދި މިދިޔަ އަހަރު ވެމްކޯ އަށް ތަށި ހޯދައިދިނުމަށްފަހު ކޯޗު އައިޝަތު ނާޒިމާވެސް އެކާމިޔާބީގެ ކްރެޑިޓް އެންމެ ބޮޑަށް ދިނީ ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅޫ އެއް ކުޅުންތެރިޔާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް އަށެވެ. ވެމްކޯގެ ދެޓީމްވެސް ތައްޔާރުކުރަނީ ނިޒާރުއެވެ. އެކަމަކު ދެ ޑިވިޝަންގައި އެއް ކޯޗަކަށް ބެންޗްގައި ނީނދެވޭތީ ނިޒާރު ބެންޗްގައި އިނދެ އިރުޝާދު ދެނީ ވެމްކޯގެ ފިރިހެން ޓީމަށެވެ.

މުބާރާތުގައި ވާދަކުރި ޓީމްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ވަރުގަދަ ޓީމެއް އޮތީވެސް ވެމްކޯގައެވެ. ވެމްކޯގެ ފުރަތަމަ ހައެއްގައި ކުޅޭ ފަސް ކުޅުންތެރިންނަކީވެސް ގައުމީ ޓީމްގެ ކުޅުންތެރިންނެެވެ. ހަވަނަ ކުޅުންތެރިއަކީ ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިއެކެވެ. އެއީ މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާއެވެ. އެސޯސިއޭޝަން ކަޕާއި ގައުމީ މުބާރާތް ވެސް ވެމްކޯއިން ހޯދީ ފައިނަލްގައި ޕޮލިސް ކްލަބް ބަލިކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް