ކ. މާލެ
|
9 ޖެނުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 10:43
ފްރާންޒް ބެކެމްބާ
ފްރާންޒް ބެކެމްބާ
ފޭސްބުކް
ފްރާންޒް ބެކެމްބާ
ބެކެމްބާ މަރުވުން: ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންގެ ތައުޒިޔާ އާއި ތައުރީފް
 
ފުޓްބޯޅައިގެ މިތުރެއް، ޗެމްޕިއަނެއް އަދި ހަގީގީ ލެޖެންޑެއް. އޭނާ މަތިން ހަނދާނެއް ނުނެތޭނެ،: ފީފާގެ ރައީސް

އުމުރުން 78 އަހަރުގައި ރޭ މަރުވި ޖަރުމަނުގެ ފުޓްބޯޅަ ލެޖެންޑް ފްރާންޒް ބެކެމްބާ އަށް ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ލީޑަރުން ތައުޒިޔާ އާއި ތައުރީފް ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

ބެކެމްބާ އަކީ ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގަ އާއި ކޯޗެއްގެ ގޮތުން ވޯލްޑްކަޕް ކާމިޔާބުކުރި މީހެކެވެ. އަދި ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން މިއުނިކަށް ކުޅެ، ކޯޗުކޮށްދީ ފަހުން ކުލަބުގެ ރައީސްކަން ވެސް ކުރި އެވެ. 2006 ވަނަ އަހަރު ޖަރުމަނުގައި ބޭއްވި ވޯލްޑްކަޕް އޮގަނައިޒިން ކޮމިޓީގެ ޗެއާމަނަކީ ވެސް އޭނާ އެވެ.

ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅަ ޖަމިއްޔާ ފީފާގެ ރައީސް ޖިއާނީ އިންފަންޓީނޯ ބުނީ އެއީ ޖަރުމަނާއި ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ލެޖެންޑެއް ކަމަށެވެ.

އެއީ ވަރަށް ރަނގަޅު މީހެއް. ފުޓްބޯޅައިގެ މިތުރެއް، ޗެމްޕިއަނެއް އަދި ހަގީގީ ލެޖެންޑެއް. އަހަރުމެން އޭނާ މަތިން ހަނދާނެއް ނުނެތޭނެ
އިންފަންޓީނޯ
ފްރާންޒް ބެކެމްބާ - ފޭސްބުކް

ޔޫރަޕުގެ ފުޓްބޯޅަ ޖަމިއްޔާގެ ރައީސް އެލެގްޒެންޑާ ސެފެރިން ބުނީ ޖަރުމަނުގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ލެގަސީ ދުނިޔެ އަށް ފަތުރައިދިނީ ބެކެމްބާ ކަމަށެވެ.

އޭނާގެ މަސައްކަތްތާއި ކެރުމާއި ހިތްވަރަކީ އަބަދުވެސް ނަމޫނާއެއް. ޑިފެންސުން މިޑްފީލްޑަށް އަދި ބަދަލުވާ ގޮތާއި ބޯޅަ ކޮންޓްރޯލިން އާއި ވިޝަނަރީ ސްޓައިލަކީ ފުޓްބޯޅަ ބަދަލުކޮށްލި ކަމެއް
ސެފެރިން
ފްރާންޒް ބެކެމްބާ - ފޭސްބުކް

އިނގިރޭސި ޕްރެމިއާ ލީގުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ އެއީ ދުނިޔޭގެ ލެޖެންޑެއް ކަމަށާއި އޭނާ މަރުވުމަކީ ބޮޑު ހިތާމައެއް ކަމަށެވެ.

ވޯލްޑްކަޕުގެ ޗެމްޕިއަނެއް ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުންނާއި ކޯޗެއްގެ ގޮތުން. އޭނާ އަކީ ފުޓްބޯޅަ ޑޮމިނޭޓްކުރި މީހެއް. އޭނާގެގެ ހަނދާންތައް ފޮހެވިނުދާނެ
ޕްރެމިއާ ލީގުގެ ބަޔާން
ފްރާންޒް ބެކެމްބާ - ފޭސްބުކް

ޖަރުމަނު އަތުން 1990 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑްކަޕް ފައިނަލުގައި ބަލިވި އިނގިރޭސި ގައުމީ ޓީމުގެ ކީޕަރު ޕީޓަ ޝިލްޓަން ބުނީ އެއީ ދުނިޔެދުށް ވަރުގަދަ ޝަހުސިއްޔަތެއް ކަމަށާއި އޭނާގެ ހަނދާނައި ހިދުމަތް ދުނިޔެ ބަލައިގެންފި ކަމަށެވެ. ބެކެމްބާ ނިސްބަތްވާ ބަޔާން މިއުނިކްގެ އެންމެ ވާދަވެރި ކުލަބު ބޮރޫޝިޔާ ޑޯޓްމުންޑްއިން ބުނީ ގެއްލިގެންދިޔައީ ޖަރުމަނުގެ ފުޓްބޯޅަ އަށް އަގުހުރި ހިދުމަތްތެރިއެއް ކަމަށެވެ.

ލިވަޕޫލާއި ސްކޮޓްލޭންޑްގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން އަދި ބީބީސީން ހޮވި މިދިޔަ އަހަރުގެ ކުޅިވަރު ޝަހުސިއްޔަތު ކެނީ ޑަލްގްލިޝް ބުނީ ސްކޮޓްލޭންޑްގެ ގައުމީ ޓީމަށް އޭނާ 100 މެޗު ކުޅުމުގެ އެކަން ޝަރަފުވެރިކޮށްދިނީ ބެކެމްބާ ކަމަށާއި އޭނާގެ ހަނދާނާއި ހިދުމަތް އަބަދުވެސް ހަނދާން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

ބެކެމްބާ ނިސްބަތްވަނީ ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން މިއުނިކުން ބުނީ އޭނާއާ ނުލައި ބަޔާން މިއަދު މިފެންނަފަދަ ކާމިޔާބު ކުލަބަކަށް ނުވީސް ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް