ކ. މާލެ
|
9 ޖެނުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 08:17
ޔުނައިޓެޑްގެ ފުރަތަމަ ލަނޑަށްފަހު ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ޔުނައިޓެޑްގެ ފުރަތަމަ ލަނޑަށްފަހު ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި އެފްއޭކަޕް
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް އެފްއޭކަޕް ހަތަރު ވަނަ ބުރަށް
 
ހަތަރު ވަނަ ބުރުގައި ސިޓީ ވާދަކުރާނީ ޓޮޓްނަމްއާ

އިނގިރޭސި އެފްއޭކަޕްގެ ހަތަރު ވަނަ ބުރުން މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ.

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ހަތަރު ވަނަ ބުރުން ޖާގަހޯދީ ތިންވަނަ ބުރުގައި 2-0 ން ވިގަން އެތްލެޓިކް ބަލިކޮށްގެންނެވެ. މެޗުގައި ޔުނައިޓެޑްގެ ދެ ގޯލް ޖެހީ ޑަލޮޓް އާއި ބުރުނޯ ފެނާޑޭޒް އެވެ. 74 ވަނަ މިނެޓުގައި ބުރޫނޯ ފެނާންޑޭޒް ލަނޑު ޖެހީ އޭނާއަށް ކުރި ފައުލަކަށް ދިން ޕެނަލްޓީ އަކުންނެވެ. ހަތަރު ވަނަ ބުރުގައި މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ވާދަކުރަން ޖެހެނީ ލީގު ދޭއްގެ ނިއުޕޯރޓް ކަންޓްރީ ނުވަތަ ނޭޝަނަލް ލީގުގެ އީސްޓްލޭ އާއެވެ.

ހަތަރުވަނަ ބުރުގައި އޮތް އެންމެ ވާދަވެރި މެޗަކީ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއާއި ޓޮޓްނަމް ވާދަކުރާ މެޗެވެ. ޗެލްސީ އާއި އެސްޓަން ވިލާ ހަތަރު ވަނަ ބުރުގައި ވާދަކުރާ މެޗަކީ ވެސް ވާދަވެރިވާނެ މެޗެކެވެ. ހަތަރު ވަނަ ބުރުގައި ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް ވާދަކުރާނީ ފުލަމް އާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް